Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Pozvánka na Seminář k Programu rozvoje venkova

Zveme Vás nebo vaše přátele, zemědělské podnikatele, na Informační seminář k Programu rozvoje venkova (PRV). Na setkání s vámi budou probrány dotační příležitosti připravené na rok 2018 pro podporu rozvoje zemědělského podnikání.
Dobré zprávy pro vás připravené zahrnují informace, že podporovány budou:
- nehmotné i hmotné investice na rozvoj zemědělského podnikání
- investice v živočišné i rostlinné výrobě
- investice do zemědělských staveb a technologií (pro rostlinnou i živočišnou výrobu)
- investice pro školkařskou produkci
- do podpory mohou být zahrnuty investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
- investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku

Podpořit nelze investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta ani na pořízení kotlů na biomasu.

Místo konání: Modrá klubovna volnočasového centra FÉNIX (II.patro), A. Němejce 88, Nepomuk.
Vzhledem k omezenému počtu míst, prosíme, potvrďte svoji účast na e-mail: miroslava.brozova@masnepomucko.cz (manažer PRV) nebo telefonicky na čísle 733 301 255 nejpozději do 27. 11. 2017. Děkujeme.


Informační seminář se koná v rámci 1.Výzvy k předkládání Žádostí o podporu operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

 

Seminář pro žadatele IROP Rozvoj vzdělávacích zařízení

Pozvánku na seminář konaný dne 30.11.2017 ve Spáleném Poříčí naleznete zde

 

AVÍZO VÝZVY MAS svatého Jana z Nepomuku OPZ Prorodinná opatření

Vážení členové a příznivci MAS,
Máte v hlavě zajímavý nápad na vznik dětské skupiny, příměstského tábora, nebo vám jen nevyhovuje stávající kapacita vaší družiny?
Dovolujeme si vás upozornit na blížící se výzvu MAS na Prorodinná opatření, která bude vyhlášena pravděpodobně v polovině prosince
Projekt je zaměřen na tyto aktivity:
-    Příměstské tábory / tzn. nepobytové tábory (rodiče ráno přivezou a odpoledne zase odvezou)
-    Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimoškolní vyučování (ranní či odpolední pobyt)
Sledujete naše stránky nebo náš Facebook Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku.
 

 

Členská schůze 2017

Letošní členská schůze proběhla v přátelském duchu ve středu 11.10. 2017 v Nepomuku v restauraci Na Vyskočilce. Účast byla velká. Přihlásili se tři noví členové.

Všem účastníkům děkujeme.

Zápis z členské schůze 2017 zde

Prezentace k členské schůzi 2017 zde

 

 

Harmonogram výzev 2017 II.

Do konce roku 2017 bude vyhlášena výzva z programu Operační program Zaměstnanost:

 

Podpora a motivace lidí v provozu 2.200.000 Kč

Předpokládaný datum vyhlášení výzvy: 15. prosinec 2017

Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí: 31. ledna 2018

 

 

 

MAS na studijní návštěvě v Chorvatsku ve fotografii

Dům pro seniory Giovanni ve Vrsi 

 

Studijní návštěva Místní akční skupiny v Chorvatsku

 Ve druhé polovině září vyrazila skupina členů a dalších aktérů z území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku na již třetí studijní návštěvu do území chorvatské Místní akční skupiny BURA v rámci projektu „rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání zastupitelů a poskytovatelů služeb“, realizovaném   za podpory programu Erasmus+. Celý článek o studijní návštěvě naleznete zde

 

 

Seminář „Možnosti, přístupy, limity MŠ ve vztahu k dětem méně než tříletým“

Místní akční skupina zve učitele a ředitele mateřských škol na seminář

„Možnosti, přístupy, limity MŠ ve vztahu k dětem méně než tříletým“

více informací: mas.nepomucko.cz/subdom/mas/uploaded/Files/MAP/na web Moznosti, pristupy, limity MS.pdf

 

Miluj své dítě

Máte doma předškoláka?
Přijďte na naši neformální besedu „MILUJ SVÉ DÍTĚ A VYCHOVÁVEJ“

mas.nepomucko.cz/subdom/mas/uploaded/Files/MAP/na web Miluj sve dite.pdf

 

Podpora pro realizaci strategie získána

Získali jsme podporu na provoz kanceláře MAS svatého Jana z Nepomuku. Díky tomu budeme moci vyhlašovat výzvy na realizaci Strategie CLLD 2014-2020 na území Spálenopoříčska a Nepomucka. 

 

Projekt je podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Je zacílen na operaci "Příprava a realizace SCLLD pro programové období 2014-2020", konkrétně na aktivity spojené s realizací strategie (např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD) v období 2016-2018. O pokračování podpory na roky 2019-2023 budeme žádat v roce 2018.

 

Hlavní cíle projektu jsou: zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, realizace Strategie CLLD, podpora aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel regionu Nepomucka a Spálenopoříčska.

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY