Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Chystá se výzva na první dotace pro malé a střední podnikatele

Podle aktuálních informací z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) by mohla být v dubnu 2015 vyhlášena první výzva na předkládání žádostí o podporu projektů malých a středních podnikatelů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (POPIK).

Podporovány budou projekty na technické a technologické vybavení (nikoliv stavby) od 0,5 do 20 mil. Kč. Dotace pro malé podniky je předpokládána ve výši 45 %.

 

 

Druhý seminář o přírodních zahradách byl věnován péči o půdě

A také přinášíme recepty na pochoutky ze semináře

V úterý 3. března 2015 v Ekocentru ve Spáleném Poříčí proběhl druhý seminář Jak na přírodní zahradu. Povídání na téma správné péče o půdu, mikroklima v zahradě a výroby přírodních jích, kterého se ujaly lektorky Tereza Tomanová a Alena Gajdušková, opět přilákalo spoustu zájemců.

 

 

Žinkovští zahrádkáři si osvojili řez ovocných stromů

Před necelým rokem jsme v rámci projektu Renesance venkovského ovocnářství uspořádali v Žinkovech přednášku Výroba ovocných produktů tradičně i moderně. Zájem tenkrát byl značný, navíc se, zahradnicky řečeno, „podařilo zasít semínko“ další spolupráce.

 

MASky bez masky

Ve dnech 11. a 12. února 2015 hostila naše MAS deset účastníků projektu „MASky bez masky“, který je realizován jako projekt spolupráce MAS v rámci Programu rozvoje venkova za účelem hodnocení právě končící realizace Strategických plánů Leader a za účelem nastavení hodnocení budoucí Strategie komunitně vedeného rozvoje území pro období 2014-2020. Do projektu je zapojeno 5 místních akčních skupin, mimo naši MAS jsou to MAS Krajina Srdce, MAS Sdružení růže, MAS Český západ a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu.
 

 

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadu

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací naleznete zde:www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu

 

MAS svatého Jana z Nepomuku rozšířila svoji členskou základnu i územní působnost

Ve čtvrtek 26.02.2015 se v Domě patera Františka Ferdy ve Spáleném Poříčí uskutečnilo jednání Valné hromady Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku.
Zásadním bodem jednání byla volba členů do orgánů spolku.

 

Otevření nové lezecké stěny v Nepomuku

Ve středu 11. 3. 2015 od 19:30hod proběhne v nepomucké sokolovně přednáška Honzy Trávníčka přezdívaného "Tráva", který bude vyprávět o výstupu své skupiny na vrchol druhé nejtěžší hory světa obávané  K2. Více naleznete v přiložené pozvánce zde. Při této příležitosti bude v nepomucké sokolovně otevřena nová lezecká stěna, která byla jedním z úspěšných projektů podpořených z Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku.

 

Vyhlášení CHKO Brdy se blíží

Snad každý z nás z médií ví o chystaném vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy, které by mělo nastat 1. 1. 2016. Víme i o tom, že z našich obcí se bude týkat především Čížkova, Mladého Smolivce, Nových Mitrovic a Spáleného Poříčí. Co ale víme o skutečných dopadech existence CHKO na činnost obcí, či podnikatelské aktivity? Jak ovlivňuje život obyvatel? Jaká to přináší omezení a jaké příležitost? O své zkušenosti se s námi přijeli podělit v úterý 10. 2. 2015 do Čížkova na seminář „Jak se žije v CHKO?“ Jaroslav Obermajer z AOPK ČR Střední Čechy; Tomáš Peckert, vedoucí Správy CHKO Český les; Libor Lev, bývalý starosta a dnes soukromě hospodařící zemědělec z oblasti CHKO Blanský les a Ondřej Volf ze sdružení Ametyst.

Různorodost prezentujících jen potvrdila, že úhly pohledů a zkušenosti mohou být odlišné. I přesto si účastníci mohli především odnést poznatek, že vznikem CHKO nedojde k žádnému zásadnímu negativnímu ovlivnění zde žijících obyvatel. Nejvýznamněji se zřejmě projeví u stavebních řízení, kde CHKO bude jedním z účastníků řízení. Vzhledem k poměrně dobře nastavenému vymezení hranic CHKO mimo obytná území se to bude týkat jen malého počtu obyvatel. Dokonce ani zemědělci nemusí mít žádné obavy z přílišného zpřísnění podmínek oproti současnému stavu. A o omezování pohybu v území CHKO, či zákazu sběru hub a lesních plodů nemůže být ani řeč. Jednoduše řečeno, celá řada obav není prostě postavena na reálných základech.


Stejně tak by ovšem mohlo být naivní domnívat se, že by vyhlášení CHKO Brdy mohlo být pro náš region samo o sobě spásou. Může být ovšem impulsem k tomu, abychom příležitosti k dalšímu rozvoji území využili my sami. To je dobrou výchozí pozicí pro pořádání dalších podobných akcí, kde bychom se chtěli bavit právě o příležitostech, které může přinést vyhlášení CHKO a tím začít formulovat základní obrysy prvních projektů. Podle zájmu o pořádaný seminář lze předpokládat, že by se to mohlo dařit.

Za spolupráci při organizaci semináře děkujeme obcím Čížkov, Mladý Smolivec a Nové Mitrovice. Aktuální informace k vyhlášení CHKO Brdy lze sledovat na: praha.ochranaprirody.cz/brdy

Fotografie ze semináře naleznete na:www.obec-cizkov.cz/cs/cizkov/udalosti-v-cizkove/seminar-jak-se-zije-v-chko/R54-A2041/

 

"Rychlé dotace" z prostředku SFŽP

Upozorňujeme na možnost čerpat "rychlé dotace" z prostředku SFŽP.
Státní fond životního prostředí přijímá žádosti o dotace např. na třídění odpadu, zateplování veřejných budov nebo obnovu zeleně v krajině. Celkově je k dispozici 1,75 mld. Kč. Výzva je zacílena na projekty s velmi krátkou dobou realizace s ohledem na ukončení programu koncem roku 2015. Jedná se o poslední výzvu z končícího Operačního programu životní prostředí 2007 - 2013.

Více informací naleznete na webu MŽP:http://www.mzp.cz/cz/news__150202_posledni_vyzva_OPZP

 

Valná hromada MAS svatého Jana z Nepomuku

Valná hromada MAS svatého Jana z Nepomuku se bude konat dne 26. 2. 2015 od 17hod v DPS pátera F. Ferdy ve Spáleném Poříčí. Program valné hromady naleznete zde

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY