Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Jak na přírodní zahradu - 2. seminář

V pořadí již druhý seminář "Jak na přírodní zahradu" se uskuteční v úterý 3. 3. 2015 od 17hod v Ekocentru ve Spáleném Poříčí. Tentokrát bude zaměřen na správnou péči o půdu, mikroklima v zahradě a jíchy, které v zahradě pomáhají. Více informací naleznete zde

 

 

Seminář "Jak se žije v CHKO"

MAS sv. Jana z Nepomuku ve spolupráci s obcemi Čížkov, Mladý Smolivec a Nové Mitrovice pořádá dne 10. 2. 2015 od 16:30 hod v kulturním zařízení U Českého lva v Čížkově seminář "JAK SE ŽIJE V CHKO". Více k semináři naleznete zde

 

Semináře o přírodních zahradách budou pokračovat

Mít na zahradě koutky původní přírody je přáním stále většího počtu zahrádkářů. Od té doby, co se mnoho druhů rostlin a živočichů stává vzácností a v naší intenzivně obhospodařované krajině, zdá se, pro ně nezbývá místo, snaží se čím dál víc lidí poskytnout jim útočiště alespoň ve své zahradě. To potvrdil také zájem účastníků prvního semináře na téma Přírodní zahrady, které uspořádalo Ekoncentrum ve Spáleném Poříčí loňský podzim.

 

 

Nové e-shopy na venkovské tržnici

V současné době byly přidány nové e-shopy na venkovskou tržnici. Představujeme vám tři z nich.

 

MAS podporuje memorandum NS MAS a SMS ČR

MAS sv. Jana z Nepomuku se připojila ke společnému prohlášení SMS ČR a NS MAS na podporu venkova prostřednictvím iniciativy metody LEADER v Programu rozvoje venkova 2014-2020. Celý text memoranda naleznete zde

 

 

Veřejné projednání Rozvojového plánu MAS svatého Jana z Nepomuku 2014 – 2020

zaplnilo sál Hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku

 

Příprava našeho rozvojového plánu se významně posunula do další úrovně. V pondělí 12.1.2015 se v sále Hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku uskutečnilo veřejné projednání tzv. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku na období 2014 – 2020. Veřejné projednání překlopilo symbolicky i formálně pracovní verzi strategie do roviny konečných úprav.
 

Supervize jako možnost podpory pedagogům

 

V rámci projektu Partnerstvím k využití potenciálů venkova, podpořeného v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova se 16. prosince 2014 v Základní škole ve Spáleném Poříčí uskutečnil seminář Supervize jako jedna z možností podpory pedagogům, pod vedenímdlouholeté lektorky a supervizorky PhDr. Václavy Masákové, vedoucí psychologické poradny v Praze. Seminář byl určen pedagogům ze škol v území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku a těší nás, že jsme na semináři mohli přivítat z každé školy v území její zástupce.
 

Zpravodaj Sdružení místních samospráv ČR

Zpravodaj č. 6/2014

Odkaz na informační zpravodaj Sdružení místních samospráv č. 6/2014

 

Jak na přírodní zahradu

Pozvánka na cyklus seminářů

 

ZO ČSOP Spálené Poříčí a MAS svatého Jana z Nepomuku ve spolupráci s Terezou Tomanovou, zahradní a krajinářskou architektkou a Alenou Gajduškovou, certifikátorkou přírodních zahrad
Vás srdečnou zvou na cyklus seminářů
JAK NA PŘÍRODNÍ ZAHRADU
 

Krátké ohlednutí na závěr roku

 

Závěr roku je vždy spojován s bilancováním, se zamýšlením se nad tím, co vše se událo, co se povedlo a co naopak ne. Letos se navíc můžeme ohlížet nejen za uplynulým rokem, ale vlastně celým dosavadním působením MAS svatého Jana z Nepomuku. Jarní 13. výzvou na podporu projektů jsme totiž ukončili naplňování své rozvojové strategie na období 2007 – 2013. Období, kdy jsme se především učili, získávali první zkušenosti, získávali první kontakty, vytvářeli první partnerství a rozvíjeli první spolupráce. Hmatatelným výstupem naší společné činnosti je jistě 85 podpořených projektů dotací cca 30 mil. Kč, z jejichž výstupů a výsledků se mohou těšit ve 22 obcích regionu. Naše snaha o podporu spíše většího počtu malých projektů se projevila v nejvyšším počtu podpořených projektů v přepočtu na obyvatele ze všech MAS České republiky.
 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY