Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

POMÁHEJ (2014)

Rádi bychom Vás informovali, že Nadace VIA otevírá nový grantový program POMÁHEJ (2014)“.

 

Nabídka spolupráce při prezentaci zážitků, zážitkových balíčků, ale i regionální

V minulých letech nás oslovilo několik místních podnikatelů s dotazem, zda by bylo možno nějakým koordinovat nabídku zážitků, zážitkových balíčků, ale i regionálního zboží z Pošumaví.

 

Program podpory - Rozjeď to s Tandemem!

Tandem Plzeň s podporou MŠMT nabízí českým spolkům a subjektům aktivním v mimoškolní oblasti (možné i školy s mimoškolním programem) příspěvek pro spoluorganizování mezinárodní výměny mládeže s Německem/Rakouskem.

 

 

Za Doteky řemesel do Vrčeně

Poutě, trhy, jarmarky …. máte je rádi? Nebo už jich máte pro letošek dost? Od jara do podzimu se něco děje, každý víkend můžete někde utrácet peníze, že? A kde na to má jeden brát… Každý řemeslník se předvádí se svým zbožím a bůhví jak k němu přišel, někde velkoobchodně nakoupil a za svůj výrobek to vydává….

Ale, no tak… takový škarohlídský postoj škodí dobrému zažívání.
Přijeďte na tak trochu jinou návštěvu Vrčeně. Uvidíte venkov i řemesla z jiného úhlu pohledu.
 

Pozvánka na 5. ročník akce Cyklisticky za zážitky

Týmové cyklistické klání s mapou okolím Spáleného Poříčí

Začali jsme v roce 2010 inspirováni věhlasným cyklistickým orientačním závodem Merida Bike Adventure (www.bike-adventure.cz). Letos již sami pořádáme 5. ročník týmového cyklo-orientačního klání „Cyklisticky za zážitky“, ve kterém vyhrávají ti, kteří nejlépe kombinují cyklistický výkon, mapovou taktiku a týmovou spolupráci.

 

Slavnosti sena na Farmě Moulisových v Milínově se vydařily

V Milínově voní usušené seno, někde ještě na louce, někde už uklizené ve stodole a to je důvod k oslavám. I na Farmě Moulisových tomu není jinak. V sobotu 7. června jsme senoseč oslavili již čtvrtým rokem. Letos se po celé farmě rozutíkaly myši, které děti měly za úkol pochytat. A jak to vypadalo? Už v dopoledních hodinách po shlédnutí krásné divadelní Ovčí pohádky se děti rozběhly na jednotlivá stanoviště, na kterých plnily nejrůznější úkoly vše s cílem dostat se na závěrečné stanoviště v podobě myší díry. Děti si například vyrobily pastičku na myši, stavěly sírovou věž, vázaly březová košťata nebo si mlely vlastní mouku ...

 

Tematické pracovní skupiny formují základní obrysy Rozvojového plánu MAS 2015 –

Statistické analýzy, rozhovory se starosty obcí a osobnostmi regionu, či dotazníkové šetření s obyvateli pomohlo definovat základní „problémové“ oblasti území Nepomucka a Spálenopoříčska. Na základě nich byly sestaveny tematické pracovní skupiny Kvalita života, Životní prostředí, Infrastruktura, Podnikání a služby, Cestovní ruch a Zemědělství. Úkolem pracovních skupin je navrhnout základní opatření, které by bylo vhodné podporovat v nadcházejícím období tak, aby umožňovaly místním aktérům řešit své potřeby a problémy. Rýsují tak vlastně základní podobu Rozvojového plánu MAS pro období 2015 – 2020 …

 

Příprava Rozvojového plánu MAS 2015 – 2020 pokračuje projednáváním v tematických

Rádi bychom vás informovali o pokračujících aktivitách na přípravě Rozvojového plánu MAS svatého Jana z Nepomuku pro území Nepomucka a Spálenopoříčska pro období 2015 - 2020.

Po provedených analýzách jsme zahájili činnost tematických pracovních skupin. Prozatím byly stanoveny tyto tematické pracovní skupiny:
- Kvalita života
- Zemědělství
- Životní prostředí
- Podnikání, služby, cestovní ruch
 
Dalším tématem, které nicméně zřejmě nebude mít svoji samostatnou pracovní skupinu, je Infrastrukturní vybavenost obcí ...
 

Zkušební sad u Tojic byl otevřen za ptačího zpěvu

Nedělní ráno se slunce jen obtížně prokousávalo v údolích se povalující mlhou. I přesto se v Tojicích u kapličky sešla početná skupina účastníků akce, na jejíž organizaci spojili síly Nepomucký ornitologický spolek, Český svaz včelařů, o.s. Nepomuk a MAS svatého Jana z Nepomuku ...

 

Radochovy zavoněly dobrotami z ovoce

V sobotu 3. května 2014 se v malé obci Radochovy na jižním Plzeňsku konala v pořadí již čtvrtá gastronomicko kulturní a společenská akce, kterou pořádal spolek radochovských a petrovických žen zvaných Sestry v akci. Letošním tématem se stalo ovoce, které se pěstuje v naší oblasti – v našich zahrádkách a sadech nebo roste v lese, tedy zejména jablka, hrušky, švestky, třešně, rybíz, ostružiny, maliny, borůvky ....

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY