Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Vzdělávací semináře projektu Renesance venkovského ovocnářství

Seminář na téma Výroba ovocných produktů tradičně i moderně, který se konal ve čtvrtek 30.1. 2014, otestoval maximální kapacitu společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí. Trochu překvapivě, neboť nebývá v dnešní době zvykem, aby místnosti, ve kterých se pořádají vzdělávací akce, zrovna praskaly ve švech.
 
 

MAS a příprava na období 2014-20

„Jak vidíte spolkovou činnost v našem kraji?“

 Jakým směrem se vydá MAS sv. Jana z Nepomuku, může ovlivnit každý první i druhý z nás. Páteří pro další roky činnosti MAS bude Rozvojový plán 2014-2020. K jeho přípravě vyzvala MAS sv. Jana z Nepomuku mimo jiné i vytipované osobnosti regionu, ale oslovuje se svými dotazy ke strategii území i běžné obyvatele. Dnes vám představíme šest nejčetnějších závěrů osobností regionu na téma „Jak vidíte spolkovou činnost v našem kraji?“

 

Co se podařilo v oblasti „Představení a poznání dědictví regionu“

Celkem 79 regionálních projektů získalo za posledních 6 let podporu od MAS sv. Jana z Nepomuku. Mezi nimi byly také čtyři projekty zaměřené na Představení a poznání dědictví regionu. Jednou z výhod těchto projektů byla i skutečnost, že na ně mohli žadatelé získat i stoprocentní dotaci, protože nejen péče o fyzický stav kulturního dědictví, ale rovněž péče o znalosti obyvatel vztahující se k tomuto dědictví, je součástí strategie MAS. Čím větší poznání, tím větší uvědomění si kořenů, které člověk v daném území má, tím snazší prosazení aktivit směřujících k obnově a využití kulturního dědictví.
 

Seminář HISTORICKÉ OBJEKTY

Zveme Vás na seminář HISTORICKÉ OBJEKTY, v úterý 25.2. odpoledne do Spáleného Poříčí. Bude řeč o objektech, které nejsou možná v pravém slova smyslu historickými památkami, ale přesto jsou pro venkov typické a utvářejí charakter místa. Jak uchovat "tvář venkova" a přitom nežít ve skanzenu? Přednášky nazvané VENKOVSKÝ DŮM NA PLZEŇSKU - POZNÁNÍ, OBNOVA A OCHRANA a VENKOVSKÁ ZAHRADA nejsou určeny jen těm, kteří obnovují svůj starší domek nebo vylepšují zahrádku, ale i těm, kteří o vzhledu prostoru vsí a městeček rozhodují (samospráva, zastupitelé obcí, projektanti). Vítáni jsou samozřejmě i všichni ostatní, které daná problematika zajímá. Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.
Účast na semináři je zdarma.

 

Workshop "Řemesla" - pozvání

Srdečně Vás zveme na další ze čtyř workshopů v rámci realizace projektu „ Otevíráme poklady venkova“ , tentokrát na zámku v Rochlově  v sobotu 22.2.2014 od 10 do 16 hod na  téma ŘEMESLA. V případě zájmu se hlašte na e-mailu info@mas-radbuza.cz a to nejpozději do 19.2.2014.
 

Přihlášené projekty v rámci XI. Výzvy MAS

V rámci XI. Výzvy MAS byly přihlášeny celkem 3 projekty s požadavkem na dotace celkem 427396,-Kč. Projekty nyní projdou administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a dostane je do rukou Výběrová komise MAS i Programový výbor MAS.

 

Pozvánka na ovocnářské semináře

Možnosti extenzivního ovocnářství v dnešní době a Výroba ovocných produktů tradičně i moderně

Srdečně zveme na 2 ovocnářské semináře s tématy Možnosti extenzivního ovocnářství v dnešní době (Nepomuk, 18.3.2014) a Výroba ovocných produktů tradičně i moderně (Žinkovy, 20.3.2014).Více informací a pozvánky po rozkliknutí tohoto článku.

 

Pozvánka na Workshop

věnovaný nově vznikajícím regionálním expozicím

V rámci podpory Programu rozvoje venkova ČR, Osa 4 Leader, opatření 4.2.1 byl podpořen projekt spolupráce tří místních akčních skupin OS Aktivios , OS Radbuza a MAS sv. Jana z Nepomuku „Otevíráme poklady venkova“. Díky tomuto projektu vznikne v průběhu roku 2014 a 2015 celkem 8 lokálních stálých expozic vždy tematicky zaměřených (více po rozkliknutí článku).

 

Pozvánka na seminář: Výroba ovocných produktů tradičně i moderně

a druhý Seminář "Environmentálně šetrný cestovní ruch"

Zveme vás na první seminář/workshop v rámci realizace projektu spolupráce "Renesance venkovského ovocnářství" na téma "Výroba ovocných produktů tradičně i moderně", který se uskuteční ve čtvrtek 30.1. 2014 od 16,00 hod. ve Spáleném Poříčí.
Akce by mohla být zajímavá nejen pro všechny, kterým je téma ovocnářství blízké, ale také pro ty co se zajímají o vaření a kulinářství vůbec, pro ty, kteří se zabývají zdravou výživou a podobně.
Více informací a pozvánky na obě akce naleznete v přiložené pozvánce (po rozkliknutí článku).

 

"Jedinečnost území MAS. Na co jste tu hrdí. Co se vám zde líbí zejména"

MAS a příprava na období 2014-2020

Budoucnost místní akční skupiny je v rukách úředníků a Evropské Unie… Tak si další působení MAS v regionu představuje velká část místních obyvatel. Z části je to pravda, zčásti se však jedná o velmi zjednodušenou představu. Jakým směrem se vydá MAS sv. Jana z Nepomuku, může totiž ovlivnit každý první i druhý z nás. Páteří pro další roky činnosti MAS bude Rozvojový plán 2014-2020. K jeho přípravě vyzvala MAS sv. Jana z Nepomuku mimo jiné i vytipované osobnosti regionu, ale oslovuje se svými dotazy ke strategii území i běžné obyvatele. Dnes vám představíme šest nejčetnějších závěrů osobností regionu na téma „Jedinečnost území MAS. Na co jste tu hrdí. Co se vám zde líbí zejména“:

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY