Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Grantový program STARTÉR 2017

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje
Grantový program STARTÉR 2017
Chceme podpořit inovativní, pilotní projekty, které zapojují obyvatele různého věku do veřejného života, nebo jsou zaměřené na dobrovolnictví, vzdělávání a spolupráci.

 

Pozvánka na 1. veřejné projednání územní studie krajiny ORP Blovice

 

MAS na studijní návštěvě v Bretani ve fotografii

1) Oficiální zahájení návštěvy na radnici ve městě Plaintel

2) Návštěva v Les Mauriers - chráněné dílny

3) dílny v Les Mauriers

4)

 

Všechny cesty vedou do Jarova

Paní Lenka Boříková, spálenopoříčský cyklistický nadšenec všechny zve k návštěvě Jarova

V malebné vesnické krajině Nepomucko se nachází malá vesnička Jarov. Ačkoliv není dopravním uzlem v pravém slova smyslu, leží na "víkendové křižovatce". To znamená, že ji protíná cyklostezka C2148, vedoucí z Letin do Ždírce, červená turistická stezka, spojnice Letin a Nepomucka a v poslední radě i silnička IV. kategorie, která spojuje Zhůř a Kokořov a dále pokračuje do Žinkov.

Více o vesničce a její domácí sýrárně naleznete zde

 

La délégation tchèque aneb MAS na studijní návštěvě v Bretani

Ve třetím květnovém týdnu vyrazila skupina členů a dalších aktérů z území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku na studijní návštěvu do francouzské Bretaně v rámci projektu "Rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání zastupitelů a poskytovatelů služeb", realizovaném za podpory programu Erasmus+. Program návštěvy navazoval na aktivity březnového českého týdne a naši účastníci společně s účastníky chorvatské Místní akční skupiny BURA měli možnost porovnat systém poskytování sociálních služeb ve francouzském venkovském regionu a u nás.

 

 

fotografie z Chorvatsko-Francouzské návštěvy

 

 

Školy se prezentovaly v Nepomuku - konference po čtvrté

Základní, mateřské a umelecké školy Nepomucka

                                            

Dubnové Nepomucké noviny přinesly článek Pavla Motejzíka popisující průběh konference „Je vzdělání našich dětí (ne)důležité?“. Vedle prezentace základních a uměleckých škol jsme si navíc dovolili doplnit příspěvek ředitelek mateřských škol Nepomucka. Článek v textové podobě naleznete po rozkliknutí aktuality.

V případě dotazů ke konferenci, jednotlivým tématům, přednášejícím či prezentacím nevahejte a obraťte se na nás (mas.nepomucko@seznam.cz). Totéž se týká i témat, která se vzděláváním mohou souviset více či méně, budeme rádi.

 

První týden mezinárodní spolupráce má své výsledky

Místní akční skupina (MAS) svatého Jana z Nepomuku realizuje od září 2016 v rámci programu Erasmus+ projekt "Rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání zastupitelů a poskytovatelů služeb", jehož cílem je vzdělávání prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe se zahraničními partnery. Partnerskými organizacemi jsou chorvatská Místní akční skupina BURA a francouzské sdružení obcí Syndicat de Lorge.

 

 

 

Konference "Je vzdělání našich dětí (ne)důležité?" se vydařila

Konference se zúčastnilo 60 osob z řad pedagogoů, zástupců samospráv a rodičů

Díky zpětné vazbě od účastníků cítíme, že se podařilo konferenci uspořádat obsahově i organizací ke spokojenosti přítomných.

Vzdělávání považujeme za oblast, která si zaslouží nepřetržitou pozornost. Z reakcí účastníků jsme získaly podněty směřované k možných tématům dalších setkání, např. pedagogika volného času, péče o nadané děti, prevence patologických jevů, ale také školský management či témata oborová - matematika strašákem? školní a novodobá historie (1900-2000). Věříme tak, že se podaří uspořádat další setkání v tématicky přitažlivé podobě.

V případě Vašeho zájmu o téma vzdělávání, pište na mas.napomucko@seznam.cz a budeme Vás průběžně informovat.

- detailnější popis průběhu konference a prezentace ke stažení -  

 

 

Návštěva partnerů z Francie a Chorvatska od 22. do 27. 3.

Návštěva partnerů z mikroregionu v Bretani, Francie, a z místní akční skupiny v Chorvatsku od 22. do 27. 3. na Nepomucku a Spálenopoříčsku 

Příští týden přijedou obecní zastupitelé, poskytovatelé sociálních služeb a pracovníci s mládeží z Francie a z Chorvatska. Společně se zástupci české strany (starosty, pracovníky pečovatelské služby a pracovníky neziskových organizací) navštívíme zařízení pro seniory, komunitní centra, stacionáře a další zařízení a služby v území i v jeho okolí (Plzeň, Přeštice). Budeme porovnávat systémy sociálních služeb v jednotlivých zemích a hledat nejlepší řešení pro specifický venkovský prostor.

Jste srdečně zváni na závěrečný společenský večer, který se bude konat v pondělí 27. 3. od 18 hodin ve Wellness hotelu Brdy ve Spáleném Poříčí.

Pokud byste se chtěli zúčastnit odborného programu, prosím ozvěte se koordinátorce projektu Adéle Maškové na e-mail: adela.maskova@masnepomucko.cz, telefon: 724 379 935. Kapacita je omezená.

Celý název projektu je „Rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání zastupitelů a poskytovatelů služeb“. Projekt podpořil program Erasmus+. 

 Partnery projektu jsou: MAS SJN, Syndicat de Lorge a LAG Bura


 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY