Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Harmonogram výzev 2017

Na konci listopadu 2017 budou vyhlášeny 2 výzvy z programu Operační program Zaměstnanost:
 

Podpora a motivace lidí v provozu 2.200.000 Kč

Plánované vyhlášení výzvy: 24. listopadu 2017

Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí: 31. ledna 2018

 

Rozvoj sociálních služeb 400.000 Kč

Plánované vyhlášení výzvy: 24. listopadu 2017

Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí: 31. ledna 2018

 

Strategie

Po třech letech práce a dlouhém čekání máme schválenou Strategii (Celým názvem Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020, zkratkou SCLLD). Máme velkou radost a dělíme se o ni s vámi. Níže naleznete seznam schválených „opatření“ (témat, na která budou k dispozici peníze).  Postupně vás budeme informovat o detailech.

 

Seznam schválených opatření

Program rozvoje venkova (výzvy od roku 2018)

2.1.1. Podpora zahájení rozvoje podnikání

2.1.2. Produkce lokálních potravin

2.1.4. Podpora rozvoje zemědělského podnikání

2.1.5. Spolupráce při lokálním odbytu

2.2.2. Zvýšení rekreačního potenciálu lesů

Celkem: 17 179 000 Kč

 

IROP (výzvy od roku 2018)

1.1.2. Budování zázemí pro komunitní aktivity

1.2.1. Rozvoj vzdělávacích zařízení

Celkem: 17 658 000 Kč

 

OP Zaměstnanost (první výzva snad do konce roku 2017)

1.1.3. Podpora a motivace lidí "v provozu"

1.3.1. Rozvoj sociálních služeb

1.3.3. Podpora komunitního dialogu

Celkem: 10 205 000 Kč

Schválenou strategii naleznete zde

 

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016

 

Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk je v první fázi projednání

Ve čtvrtek 15. června proběhlo na farmě AngusFarm Soběsuky první projednání akčního plánu vzdělávání v ORP Nepomuk. Akci organizovala Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku v rámci projetu MAP (Místní akční plán vzdělávání) ORP Nepomuk.

Projednání probíhalo v neformální a uvolněné atmosféře a jeho cílem bylo představení práce členů a výstupů z jednání jednotlivých pracovních skupin ve formě návrhů aktivit za jednotlivá opatření.

Nejčastěji diskutovaným tématem napříč všemi pracovními skupinami i večerním tématem se stalo partnerství všech aktérů ve vzdělávání v území, vzájemné lepší poznání a pochopení, vyšší zapojení lokálních politiků do vzdělávání a naopak, pořádat aktivity seznamující děti a rodiče s chodem obcí, činností spolků a jejich významem.

Aktivitou, kterou by naše školy mohly organizovat ve vzájemné spolupráci je pořádání osvětových akcí pro rodiče a veřejnost.

Doufejme, že se nám v druhé polovině realizace projektu MAP ORP Nepomuk podaří podobné akci uspořádat a nastartovat tím dialog mezi rodiči a školou.

Po letních prázdninách budou následovat vzdělávací či dialogové aktivity, zaměřené pro určité skupiny a aktéry ve vzdělávání. Plánujeme například ochutnávku manažerské supervize pro ředitele škol, právní minimum pedagoga nebo seminář na téma raného vývoje v kontextu dvouletých dětí v MŠ.

Sledujte nás dál na našich stránkách, Facebooku či na webu Místního akčního plánu http://map.moodle4.pchelp.cz/

První pracovní verze akčního plánu zde:

 

 

Nové projekty STARTUJÍ

Komise MAS vybrala projekty, které budou podpořeny z programu Startér 2017, z peněz Plzeňského kraje. Letos byl Startér zaměřen na podporu inovativních projektů zaměřených na zapojování obyvatel různého věku do veřejného života, dobrovolnictví, vzdělávání a spolupráci.
Podpořené projekty:
•    Green Odyssea - Dobrovolníci na Šternberku – 16.667 Kč
•    PaNaMo – Umění na dosah – 16.666,50 Kč
•    TJ Sokol Spálené Poříčí - Hezké společné chvíle účastníků - 16.666,50 Kč
Celkem bylo mezi projekty rozděleno 50.000 Kč.
Nepodpořené projekty:
•    Muzeum krojů - Kroje Plzeňského kraje
Projekt vytvoření krojů plzeňského kraje z perníku ve spolupráci s Nepomuckými kuchařinkami komise rozhodla nepodpořit. Zástupci projektu se nezúčastnili společné prezentace, což je podmínkou programu. Doufáme, že to navrhovatele neodradí a projekt přesto realizují, případně si podají žádost o podporu příští rok.
Výběrová komise složená z členů MAS zasedala dne 29. 6. 2017 v Centru volnočasových aktivit Fénix v Nepomuku ve složení: Marie Bílková, Iva Přibáňová, Leoš Kubový – o.s.Voletín.
Green Odyssea - Dobrovolníci na Šternberku – projekt má za cíl vybudovat dobrovolnické centrum na Šternberku a revitalizovat areál památkově chráněného dvora. Nejbližší akce proběhne 20. a 21.7.
PaNaMo – Umění na dosah – projekt je sérií příměstských táborů, které přibližují dětem umělecká řemesla a zapojují do činnosti rodiče. Tábor probíhá od 10.7.
TJ Sokol Spálené Poříčí - Hezké společné chvíle účastníků – součástí projektu jsou dvě hlavní aktivity – taneční pro dospělé, které jsou určené pro nejširší veřejnost a nácvik skladeb na sokolský slet, prostřednictvím kterého Sokol také hledá nové členy. Akce Sokola budou probíhat od podzimu 2017.
Děkujeme žadatelům, děkujeme komisi a těšíme se na realizaci projektů. Budeme vás informovat!

Zápis z jednání výběrové komise grantového programu Startér 2017 naleznete zde

   

 

Grantový program STARTÉR 2017

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje
Grantový program STARTÉR 2017
Chceme podpořit inovativní, pilotní projekty, které zapojují obyvatele různého věku do veřejného života, nebo jsou zaměřené na dobrovolnictví, vzdělávání a spolupráci.

 

Pozvánka na 1. veřejné projednání územní studie krajiny ORP Blovice

 

MAS na studijní návštěvě v Bretani ve fotografii

1) Oficiální zahájení návštěvy na radnici ve městě Plaintel

2) Návštěva v Les Mauriers - chráněné dílny

3) dílny v Les Mauriers

4)

 

Všechny cesty vedou do Jarova

Paní Lenka Boříková, spálenopoříčský cyklistický nadšenec všechny zve k návštěvě Jarova

V malebné vesnické krajině Nepomucko se nachází malá vesnička Jarov. Ačkoliv není dopravním uzlem v pravém slova smyslu, leží na "víkendové křižovatce". To znamená, že ji protíná cyklostezka C2148, vedoucí z Letin do Ždírce, červená turistická stezka, spojnice Letin a Nepomucka a v poslední radě i silnička IV. kategorie, která spojuje Zhůř a Kokořov a dále pokračuje do Žinkov.

Více o vesničce a její domácí sýrárně naleznete zde

 

La délégation tchèque aneb MAS na studijní návštěvě v Bretani

Ve třetím květnovém týdnu vyrazila skupina členů a dalších aktérů z území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku na studijní návštěvu do francouzské Bretaně v rámci projektu "Rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání zastupitelů a poskytovatelů služeb", realizovaném za podpory programu Erasmus+. Program návštěvy navazoval na aktivity březnového českého týdne a naši účastníci společně s účastníky chorvatské Místní akční skupiny BURA měli možnost porovnat systém poskytování sociálních služeb ve francouzském venkovském regionu a u nás.

 

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY