Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Mezinárodní setkání mládeže v Polsku

Již třetím rokem vysílá MAS svatého Jana z Nepomuku mladé zástupce regionu na mezinárodní setkání mládeže. Ty nabízejí mladým do věku 26 let nové zkušenosti, možnost otestovat své schopnosti komunikovat v cizím jazyce či pracovat v mezinárodním týmu. Vstříc novým nevšedním zážitkům se v neděli 27.1. 2013 vydala 4 členná skupina do Polska na týdenní výměnný pobyt „Being active as a way of self-development“ (Aktivní přístup jako způsob vlastního rozvoje) se zaměřením na sportovní aktivity. Více ve článku...

 

Projekt spolupráce „Oživme společně památky i pověsti..." spěje do finále

Projekt spolupráce „Oživme společně památky i pověsti z míst tajemných a kouzelných" je realizován se sousedními partnery, kromě naší MAS sv. Jana z Nepomuku ještě s MAS Aktivios a MAS Pošumaví, územně tedy pokrývá oblast jižního Plzeňska a Klatovska. Tematicky je směřován prostřednictvím dosud nepublikovaných či málo známých pověstí k našim kořenům. Historie je v projektu oživována v knižní i dramatické podobě, či rekonstrukcí vybraných objektů dědictví regionu. Zanedbatelné nejsou ani „vedlejší“ efekty projektu v podobě podpory souznění obyvatel s místem, ve kterém žijí, podpory dětí a mládeže k četbě, oživování ochotnického divadelnictví, rozvoje místního cestovního ruchu ap. 

 

Regionální Maják míří do roku 2013

V červenci 2012 začal fungovat v rámci území jižního Plzeňska pod patronací MAS sv. Jana z Nepomuku jeden z tzv. Majáků 2015 - informačních a komunikačních center týmu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Více ve článku...

 

Tip do domácí knihovny

V závěru roku 2012 vyšel dlouho očekávaný sborník referátů z konference „Regionální periodika, pramen poznání místní historie a kultury“, konané v březnu 2012 k dvojitému výročí vlastivědného sborníku jižního Plzeňska „Pod Zelenou Horou“. Více ve článku...

 

Probuzení milečských varhan naslouchal také prezident

Plzeňský deník 28.12.2012

 

 

Mezinárodní setkání mládeže v Polsku

Je vám 15 – 20 let? Bydlíte na území MAS svatého Jana z Nepomuku (území Nepomucka a Spálenopoříčska)? Máte zájem poznat mladé z Polska. Prožít týden plný sportovních aktivit? Zúčastněte se s námi mezinárodní výměny mládeže v Polsku. Více ve článku..
 

Informační akce v souvislosti s X. Výzvou MAS

Jak jsme Vás již informovali, rok 2013 je posledním rokem současného programovacího období EU a tím i posledním rokem realizace Strategického plánu Leader „Budoucnost založená na tradici“. V roce 2013 proto MAS vyhlásí pouze jednu výzvu, s příjmem žádostí v březnu, další výzva s ohledem na pravidla Programu rozvoje venkova již vyhlášena být nesmí. Více ve článku...

 

PF 2013

Přejeme veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2013.

 

Nový infobulletin MAS 2/2012

- si můžete stáhnout v sekci Dokumenty - Info bulletiny.

 

Jak na odbyt místní produkce?

Nepomucké trhy mají za sebou druhý ročník, dočkali jsme se prvních žádostí o podporu projektů zaměřených na výrobu lokálních potravin, MAS sv. Jana z Nepomuku se zapojila se svými partnery z Novohradska a Táborska do projektu „Renesance venkovského ovocnářství“, řada místních producentů se více, či méně snaží o odbyt své produkce v regionu. Více ve článku...

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY