Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Dobrovolníci, kteří v nás křesají dobrý pocit

Někdy mám v té záplavě negativních zpráv pocit, že pyšný na to, že patřím k příslušníkům lidského pokolení, mohu být jen jednou do roka. To tehdy, když se uděluje cena Křesadlo Plzeňského kraje, cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Je to ale hlavně proto, že ti opravdoví dobrovolníci se tím, co dělají pro druhé, nikdy nechlubí. O to více je milé, když se najde na tři desítky jiných, kteří je za jejich práci do této soutěže nominují tak, abychom se o nich dozvěděli i my ostatní. Akci organizovala Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje s Regionální dobrovolnickou agenturou DoRA. Záštitu převzal hejtman Plzeňského kraje pan Milan Chovanec. Samotnému slavnostními odpoledni předcházel jakýsi „happening dobrovolnictví“. Více ve článku...

 

Venkovská tržnice – sběr kontaktů terénními tazateli byl zahájen

Od začátku května 2012 začalo na území MAS svatého Jana z Nepomuku působit více než 20 terénních tazatelů, jejichž úkolem je nabídnout co největšímu počtu potenciálních zájemců registraci do katalogu Venkovské tržnice, poskytnout informace o projektu a o tom, co dalšího místním nabízí.
Zeptali jsme se tří terénních tazatelek: Vladislavy Bělové (VB), Martiny Krumpholcové (MK) a Marie Bílkové (MB) na jejich první zkušenosti. Více ve článku....

 

Projekt „Učíme se jeden od druhého“ byl zakončen

4.část projektu MAS – Vrčeňské štrúdlování

Vrčeňské štrúdlování bylo akcí pro veřejnost, která sledovala podporu a spoluúčast veřejnosti na výměně oken v budově místní školy. Více ve článku...

 

Výroční zpráva MAS 2011

Výroční zprávu MAS za rok 2011 si můžete stahnout zde:http://mas.nepomucko.cz/cs/info-bulletiny

 

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy Plzeňského kraje

Druhé kolo pracovních workshopů tvorby tzv. Cyklokoncepce Plzeňského kraje proběhla ve středu 11. 4. 2012. Předmětem tohoto setkání bylo především zanalyzovat nejen současný stav cyklostezek a cyklotras na území Plzeňského kraje, ale taktéž zaznamenat plánované a připravované záměry v oblasti cyklistické dopravy a cykloturistiky. Více ve článku...

 

VIII. Výzva vyhlášena

Termín vyhlášení: 17. 4. 2012
Datum příjmu Žádostí: 14.5. – 17.5. 2012 (Po 9,00 – 16,00; Út 9,00- 17,30; St 9,00 – 16,00; Čt 9,00 - 18,00)
Celková alkokace: 2.000.000,- Kč
Vyhlašovaná opatření: 1.2.; 2.4.; 3.8.; 4.9.; 4.11.

INFOAKCE OHLEDNĚ VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTI: ÚTERÝ 24.4.2012 OD 16:30 V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ (NÁMĚSTÍ 500).
Více ve článku..

 

VENKOVSKÁ TRŽNICE

Příležitost nejen pro podnikatele, ale také pro rozvoj spolkové činnosti

O projektu VENKOVSKÁ TRŽNICE informujeme pravidelně od počátku letošního roku, kdy byla realizace projektu zahájena. Na základě poskytovaných informací by se zatím mohlo zdát, že projekt slouží výhradně inzerci podnikatelům prostřednictvím tištěného a internetového katalogu.

 

Bramborové dobroty zavoněly Radochovy

Radochovy (14.4.2012) – Co všechno se dá udělat z domácích brambor, udivilo nejednoho návštěvníka sobotního bramborového jarmarku v Radochovech na jižním Plzeňsku.

 

Křesadlo 2012 - nabídka spolupráce

V souvislosti s oceňováním dobrovolníků cenou Křesadlo Plzeňského kraje ve Spáleném Poříčí dne 16. 5. ( http://mas.nepomucko.cz/cs/index/kresadlo-2012 ) by měl proběhnout rovněž jakýsi happening, který zviditelní dobrovolnické aktivity našeho regionu, ale i celého Kraje. Více ve článku...

 

Nadace Vodafone: Startuje program Vpohybu 2012

Právě startuje další kolo příjmu projektů v grantovém programu pro mladé Vpohybu u Nadace Vodafone. MAS sv. Jana z Nepomuku nabízí mladým z území MAS bezplatnou pomoc a spolupráci na přípravě jejich projektů.

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY