Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Pozvánka na seminář 28. 1. 2012

Jak připravovat naučně-zážitkové programy pro děti a mládež

Více ve článku..

 

Mezinárodní projekt pro mládež v Polsku

Je vám 15 – 20 let? Bydlíte na území MAS svatého Jana z Nepomuku (území Nepomucka a Spálenopoříčska)? Máte zájem poznat mladé z Polska, dozvědět se něco více o jejich tradicích a zvyklostech? Zúčastněte se s námi mezinárodní výměny mládeže v Polsku. Více ve článku..

 

Zamyšlení na konci roku

Konec roku vždy svádí k bilancování. K prezentování toho co se podařilo, i zamyšlení nad nezdary. A také k plánování aktivit pro rok nadcházející. Viz. odkaz..
 

PF 2012

Děkujeme za spolupráci v roce 2011, přejeme krásné Vánoce a těšíme se na společná setkání v roce 2012, do kterého Vám i Vašim blízkým přejeme hodně zdraví a 366 šťastných dní.

 

Kulturní dědictví a místní rozvoj - pozvánka na přednášku

Na druhou lednovou sobotu je připravena další akce z cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka. Tentokrát nepůjde o klasickou přednášku na nějaké téma regionální historie, ale o besedu o tom, co může ochrana a využití historického kulturního dědictví přinést kvalitě života na venkově, jak může přispět k místnímu rozvoji.

 

Grantový program Startér pro rok 2012 - Infoakce ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!

Koncem ledna 2012 vyhlásíme další ročník programu Startér, tentokrát s podtitulem "pro všechny", zacíleného tedy na neformální skupiny v různých provedeních. Budeme tak mít možnost sledovat, jak se mezi sebou utkají skupiny mladých, žen, mužů i seniorů. Infoakce: v pátek 20. 1. 2012 od 18:00 hod. v Rodném domě Aug. Němejce, Nám Aug. Němejce 129, Nepomuk. Více ve článku...

 

MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Více v odkazu...

 

Nový Programový výbor MAS

výsledky voleb

Vzhledem ke skutečnosti, že tříleté funkční období Programového výboru naší MAS vypršelo tímto podzimem, probíhala na Valné hromadě MAS dne 8.12.2011 v Mladém Smolivci mimo jiné i volba Programového výboru MAS a následně i samotného předsedy a místopředsedy.

 

MYŠKA KAMARÁDKOU - zakončení kurzů

V polovině listopadu byl úspěšně zakončen počítačový kurz Myška kamarádkou, který se konal coby zajímavý inovativní prvek projektu "Učíme se jeden od druhého", který byl podpořen v rámci VI. Výzvy MAS, opatření 2.4. Více ve článku...

 

Navštivte semináře v Nepomuku

Historie a kulturní dědictví Nepomucka

Od letošního září mají všichni, které zajímají dějiny a kulturní dědictví našeho regionu, příležitost navštěvovat pravidelný cyklus přednášek, jež se budou konat jednou měsíčně, obvykle v pátek či sobotu, a to po dobu celého školního roku. Více ve článku..

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY