Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Národní konference VENKOV 2011 v Prčici

Národní konference Venkov se uskutečnila v letošním roce na pomezí jihočeského a středočeského kraje, konkrétně na Sedlčansku a Sedlecku-Prčicku, v termínu od 14. do 16. listopadu 2011. Setkání se zúčastnilo na 350 zástupců samospráv, státní správy a lidí z organizací i privátních subjektů, kteří se zabývají rozvojem venkova. Akce dostala motto „Venkov v Prčici“.

 

Za lesnickými a mysliveckými zkušenostmi do Finska

Loňský podzim MAS svatého Jana z Nepomuku ve spolupráci s Městem Spálené Poříčí a s finskou partnerskou MAS Rajupusu zorganizovala seminář s exkurzí pro finské lesníky na téma Lesní hospodářství a zpracování dřeva. A protože byl jak na české, tak finské straně projeven zájem o další spolupráci, následovalo pozvání do Finska i rozšíření témat spolupráce o mysliveckou činnost, či využití lesa pro rozvoj cestovního ruchu. A tak na konci října mohla skupinka 15 zástupců místních mysliveckých sdružení a lesníků vyrazit na čtyřdenní výměnu zkušeností do země, kde les a příroda jsou vnímány jako největší národní bohatství.

 

Projekt „Učíme se jeden od druhého“ zahájen

Na jaře letošního roku byl zpracován projekt naší školy v rámci VI.výzvy MAS sv.Jana z Nepomuku. Náš projekt byl podpořen, a proto obec Vrčeň jako zřizovatel školy obdrží finanční dotaci na výměnu oken a dveří v celé budově základní školy. Celková výše projektu činí 519.450,-Kč. Obec Vrčeň obdrží částku 389 580,-Kč. Součástí celého projektu jsou tři doprovodné akce Základní školy Vrčeň.

 

Setkání MAS Plzeňského kraje

V pondělí 24. 10. 2011 se konalo již 11. setkání místních akčních skupin Plzeňského kraje, tentokrát v Horšově u Horšovského Týna.  Místem setkání bylo nové hotelové zařízení Integrované střední školy v Horšovském Týně, které bylo vybudováno na školním statku této školy. Za naší MAS se jednání zúčastnili předseda Jindřich Jindřich a Pavel Motejzík. Více ve článku..

 

Seznam podpořených projektů - VII. Výzva MAS

Dne 20.10.2011 zasedla v Tojicích Valná hromada MAS, na které byly odsouhlaseny projekty navržené k podpoře Výběrovou komisí a Programovým výborem MAS. Více ve článku...

 

Prezentace regionu na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2011

    7. ročník této známé a oblíbené akce se letos uskutečnil v termínu 20. - 22. 10. 2011 v nových prostorách, a sice v hale TJ Lokomotiva Plzeň na Slovanech. Návštěvníci měli možnost zhlédnout, že cestovní ruch v Plzeňském kraji, České republice i ve spřátelených regionech má opravdu co nabídnout. Široký kulturní program nabídl slovenské dopoledne, bavorské odpoledne, indické tance a písně, odborné semináře, ukázky řemesel, regionálních potravin apod.

 

Nový infobulletin MAS 2/2011

Pod následujícím odkazem si můžete stáhnout náš nový Infobulletin 2/2011: odkaz.

 

Běh Nepomukem

Dne 17. září 2011 uspořádala společnost UNIBRICK, s.r.o 1.ročník amatérského závodu pro všechny věkové kategorie – „Běh Nepomukem 2011“. Tento závod byl součástí inovativních prvků projektu "Rozšíření prodejní plochy maloprodeje: příležitost k větší nabídce regionu", podpořeného v rámci opatření 4.11. v V. Výzvě MAS sv. Jana z Nepomuku. V momentě, kdy jsem se o této akci dozvěděla, s paní zástupkyní Bc. Martinou Řehořovskou jsme se rozhodly, že se s dětmi z naší mateřské školy závodu zúčastníme. Pilně jsme s dětmi sportovali a trénovali běh při dopoledních vycházkách.

 

Komunitní plánování – konec a začátek

Jak jste byli již několikrát informováni, obce na území Spálenopoříčska se od září 2010 zapojily do projektu komunitního plánování sociálních služeb. Za necelý rok práce se podařilo zrealizovat všechny plánované aktivity a výsledkem je zpracovaný komunitní plán rozvoje sociálních služeb na období 2011 – 2014. Více ve článku...

 

DOBRO bus Tour ERD 2011

V neděli 21. srpna odstartoval z Plzně na svoji první cestu po České republice DOBRO bus. Jeho cílem je propagace dobrovolnictví a dobrovolné práce, propagace myšlenek letošního Evropského roku dobrovolnictví, podpořená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY