Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Rozhovor s čížkovským teamem "BRK žen"

Záměrem projektu „Obleč si korálek, ozdob se krajkou …“, podpořeného v rámci programu MAS sv. Jana z Nepomuku Startér pro ženy, bylo připomenout některá tvořivá řemesla našich předků. Která řemesla bylo možné si na sedmi vámi pořádaných dílnách vyzkoušet? O co byl největší zájem?

 

Výroční zpráva MAS 2010

Výroční zprávu MAS za rok 2010 si můžete stáhnout v sekci Dokumenty.

 

DOTAZNÍK pro přípravu projektu VENKOVSKÁ TRŽNICE III

Venkovská tržnice je informační systém, který byl vyvinut s cílem získat účinný nástroj pro snazší předávání informací na venkově. Slouží jako účinná podpora pro rozvoj a vznik nových místních aktivit a akcí, především podnikatelů a neziskových organizací. Venkovská tržnice již funguje na území 6ti místních akčních skupin v ČR na adrese www.venkovskatrznice.eu.
 

 

Tojická cesta za pokladem

V předvečer Svatojakubské noci probíhala v obci Tojice u Nepomuku dobrodružně-dovednostní hra pro děti nazvaná Cesta za pokladem malé čarodějnice.

 

VI. Výzva v termínech

Datum vyhlášení Výzvy:     15.4. 2011
Datum příjmu Žádostí:    9.5. 2011. – 13.5. 2011 (Po 9,00 – 12,00 hod., Út - St 9,00 – 16,30 hod., Čt 9,00 – 17,00 hod., Pá 9,00 – 18,00)
Datum ukončení příjmu Žádostí    13.5. 2011 v 18,00 hod.
Registrace Žádostí na RO SZIF    červen 2011

Konzultace k projektům jsou poskytovány bezplatně v kanceláři ve Spáleném Poříčí, příp. po telefonické dohodě kdekoliv na území MAS. Více informací najdete na těchto stránkách v sekci "Aktuální výzvy".
 

 

Zapomenutými místy do historie Spálenopoříčska

Poříčtí již řadu let posilují svoji identitu pečlivou péčí o dochované památky, místní historii a tradici. Jistě i proto patří Spálené Poříčí mezi 15 měst honosících se titulem historické město České republiky. Jedním z důkazů příkladné péče o památky ve Spáleném Poříčí je v loňském roce dokončená rekonstrukce budovy špejcharu z první poloviny 18. století, ve které návštěvníci najdou nejen expozici kresleného humoru Jiřího Wintera Neprakty, ukázky historické zemědělské techniky a zařízení, ale hlavně expozici, která formou naučné stezky provádí po zajímavostech přírody a života na Podbrdsku.
 

 

Program Think Big Nadace O2 je novou příležitostí pro mladé

V loňském ruce se podařilo uspět společným projektem MAS sv. Jana z Nepomuku a Lenky Vyskočilové ze startérovského týmu Venkovánků u Nadace O2 s projektem „Integrací naruby do pohádky“. Jeho realizace nejen přinese dětem ve Spáleném Poříčí řadu nových příležitostí jak naložit se svým volným časem, ale je i ukázkovým příkladem rozvoje aktivit mladých ve prospěch území, ve kterém žijí.

 

Výzva pro myslivecká sdružení působící na území MAS k česko-finské spolupráci

V loňském roce MAS sv. Jana z Nepomuku ve spolupráci s Městem Spálené Poříčí pořádala česko-finský lesnický seminář zaměřený tematicky na hospodaření v lesích, dřevozpracující činnost, ale také na činnost mysliveckých sdružení a neprodukční aktivity v lese.

 

Mezinárodní projekt pro mládež v Litvě

Je vám 15 – 18 let? Bydlíte na území MAS sv. Jana z Nepomuku? Hledáte zajímavý program na letní prázdniny? Máte zájem poznat různé národnosti, jejich zvyky a náboženské tradice? Zúčastněte se s námi mezinárodní výměny mládeže v litevském městečku Plunge.

 

VI. Výzva vyhlášena 15. dubna 2011!

Vyhlášení VI. Výzvy proběhlo 15. dubna 2011, ihned po schválení potřebných dokumentů ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Příjem Žádostí je stanoven na týden od 9. 5. do 13.5. 2011. V sekci "Aktuální výzvy" jsou nově upravené fiche a také Podrobné informace k Výzvě. Infoakce pro Žadatele v souvislosti se správným vyplněním nových formulářů proběhne v úterý 19. dubna 2011 od 17:00 hod. ve Švejk restaurant Nepomuk (Nám. Aug. Němejce 69), Haškův salonek.

 

Základní pokyny pro vyplnění nových Žádostí o dotaci:

K prohlížení a vyplňování PDF souborů musíte mít nainstalovaný PDF prohlížeč verze 10 a novější.

Stáhnout a nainstalovat si jej můžete z této adresy: ADOBE READER

Neziskové organizace nově předkládají se Žádostí Osvědčení právního statu (Potvrzení o registraci OS) od Ministerstva vnitra (nesmí být starší než 3 měsíce) a také dokládají volbu Statutárních zástupců. Upozorňujeme, že lhůta pro vydání potřebného potvrzení Ministerstvem vnitra je zhruba 14 dní, proto s žádostí o jeho vystavení prosím neváhejte!

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY