Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Plánované infoakce v souvislosti s VI. Výzvou

Leden 2011

 

Krátké ohlednutí za rokem 2010

Rok se s rokem sešel a nás to opět měje ke krátkému zamyšlením a bilancováním nad tím, co se za uplynulých 365 dní podařilo i ke kritickému pohledu na věci, které zrovna nevyšly.

 

Nové grantové programy MAS

"MALIČKOSTI“ a "STARTÉR pro ŽENY"

Na začátek roku 2011 pro Vás připravujeme zbrusu nové grantové programy "STARTÉR pro ŽENY" a "MALIČKOSTI" - Klenoty obcí. Podrobnosti připravujeme a pravidla budou vyhlášena začátkem roku 2011. Sledujte prosím pozorně tyto stránky, brzy se dozvíte více.

 

VI. Výzva na jaře 2011

přidána nová Opatření pro podnikatele!

Programový výbor se na svém jednání 30. 11. 2010 ve Spáleném Poříčí usnesl, že MAS podpoří v VI. Výzvě podnikatele ve větší míře, než se dosud předpokládalo. Celková alokace pro VI. Výzvu činí 2.500.000,-Kč. Návrh Programového výboru byl následně schválen Valnou hromadou a v dubnu 2011 tak budou vyhlášena následující Opatření:

 

Valná hromada MAS

Dne 7. 12. 2010 proběhla ve Švejk restaurantu v Nepomuku Valná hromada MAS. Zápis z jednání naleznete v sekci Dokumenty / Usnesení.

 

Národní konference Venkov 2010

Ve dnech 23. - 25. 11. 2010 se uskutečnila V Lázních Bělohrad Národní konference Venkov 2010, kterou pořádalo Ministerstvo zemědělství, Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s. v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnovu venkova ČR, Agrární komora ČR, Národní observatoř venkova, pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje a s podporou Města Lázně Bělohrad.

 

VI. Výzva na jaře 2011

Termín vyhlášení VI. Výzvy, první Výzvy roku 2011, ještě není stanoven, neznáme ani přesnou alokaci. Předpokládá se ale, že k vyhlášení dojde s největší pravděpodobností v březnu 2011. Ač se zdá tento termín zatím v nedohlednu, věřte, že času není nazbyt, a především, je-li součástí Vašeho projektového záměru i vydání stavebního povolení, které musí být povinnou přílohou Žádosti o dotaci, je nevyšší čas začít s přípravou. O tom, kolik žadatelů už takto zaspalo svou příležitost, bychom mohli dlouze vyprávět.

 

Brdskými lesy zněla finština

Koncem října bylo možné v Brdských lesích, ale i dřevozpracujících podnicích našeho regionu potkat skupinu zvláštně hovořících lidí. Byli to finští lesníci, podnikatelé z dřevařské výroby, ale třeba také lidé zabývající se zpracováním a odbytem lesních plodů, či myslivci ze tří partnerských MAS z jižního Finska.

 

MAS sv. Jana z Nepomuku se chystá na přehodnocení

oblastí podporovatelných aktivit

Na přelomu let 2010/2011 bude MAS provádět aktualizaci Strategického plánu Leader “Budoucnost založená na tradici“. Jednoduše řečeno, budeme provádět zhodnocení dosavadní činnosti, především oblastí, ve kterých podporujeme projekty a budeme hledat nové nastavení podporovatelných projektů, tak aby ještě lépe umožňovaly řešit místní problémy a potřeby.
 

 

V. Výzva MAS - projekty navržené k podpoře

11. října 2010 zasedla v Hotelu Ve Dvoře ve Spáleném Poříčí Valná hromada MAS, která zpečetila výběr projektů v rámci V. Výzvy. Na RO SZIF v Českých Budějovicích tak budou zaregistrovány s požadavkem na podpoření následující projekty:

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY