Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Nový Infobulletin 2/2010

ke stažení v sekci Dokumenty.

 

Fotografie z Doteků řemesel

a Městských slavností ve Spáleném Poříčí

Pod odkazem níže najdete malé fotografické ohlédnutí z 19.9.2010.

mestske_slavnosti_porici_19.9.2010/

 

 

Program STARTÉR získal zvláštní ocenění Ministerstva zemědělství ČR

Projekty podpořené v programu STARTÉR 2010 již byly prakticky realizovány. Stejně jako vloni můžeme trochu s úlevou, ale hlavně s potěšením konstatovat, že se jednalo o zajímavé akce, jejichž myšlenky a dopady jsou hlubší, než by si mnozí z nás byli ochotni připustit.

 

Pozvánky na Doteky řemesel a Městské slavnosti

Vrčeň a Spálené Poříčí 18.-19.9.2010

Srdečně Vás zveme o víkendu 18. - 19. 9. 2010 na následující akce:

PozvankaEHD-remesla.jpg

Pozvánka na Městské slavnosti - 1. strana

Pozvánka na Městské slavnosti - 2. strana

 

 

V. Výzva MAS

Přehled přihlášených projektů

V týdnu od 30. 8. do 3. 9. 2010 probíhal v kanceláři MAS SJN ve Spáleném Poříčí příjem projektů v rámci V. Výzvy. Celkem bylo zaevidováno 16 projektů s požadavkem na dotace ve výši 7.171.056 Kč. Přičemž alokace pro tuto Výzvu je o 1.462.056 Kč nižší, konkrétně 5.709.000 Kč.

Přehled přihlášených projektů, s vyčíslenými celkovými výdaji a požadovanou dotací, uvádíme v následující tabulce:

Projekty_V_Vyzva

 

Aktuálně v V. Výzvě

Do V. Výzvy bylo přidáno Opatření 1.2. Představení a poznání dědictví regionu. Maximální míra dotace u Opatření 3.7. a 4.11. je od V. Výzvy 50%. Více informací v sekci "Aktuální výzvy".

 

V. Výzva byla vyhlášena!

Datum vyhlášení Výzvy: 30. 7. 2010
Datum příjmu Žádostí: 30. 8. - 3. 9. 2010
Místo příjmu žádostí: Kancelář MAS sv. Jana z Nepomuku, MÚ Spálené Poříčí (1. patro), Nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

Celková alokace: 5.709.000 Kč

 

Království Danar srdečně zve!

Všední dny v podhradí

Pozvánka od partnera projektu "Doteky řemesel" přímo do jejich sídla na hradě Šelmberku u Mladé Vožice.

Url: www.kralovstvidanar.cz

23. - 27. srpna - Všední dny v podhradí - 3. ročník akce oživeného podhradí
- živé a interaktivní ukázky středověkých řemesel a života v podhradí
- hrnčíř, kovář, pekař, platnéř, zahradník, přadleny a další
- program denně od 10 do 16 hodin

 

Doteky řemesel

aneb řemesla a umění na vlastní kůži

V sobotu 18. září 2010 v době 10:00-16:30 hod. ve Vrčeni a v neděli, 19. září ve Spáleném Poříčí.

Rozhovor se spoluorganizátory akce Evou Beránkovou (EB), ředitelkou MŠ Vrčeň a Helenou Šulcovou (HŠ) z občanského sdružení NA NÁVSI.

 

Doteky řemesel

aneb umění a řemesla na vlastní kůži

V pravdě s nečekaným zájmem se vloni odehrála exkurze do království DANAR za programem Život ve středověku. Málo kdo z nás si tehdy pomyslel, že možnost vlastnoručně si vykovat hřebík, vytočit si svůj první hrnek na hrnčířském kruhu, i když se skutečnému hrnku vlastně příliš nepodobá, vytesat si trám či příst na kolovrátku, přiláká tolik lidí. Jakýmsi bonusem navíc byl chleba pečený v replice středověké pece, či rozličné kratochvíle urozených z dávných dob.
 

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY