Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Kontrola projektů před realizací v rámci III. Výzvy

25. března proběhla kontrola dvou projektů z III. Výzvy před jejich realizací, za účasti členky kontrolní komise MAS SJN Marie Bílkové a pracovníků kanceláře MAS SJN. Kontrolovány byly následující projekty:

 

Společné školení pracovníků RO SZIF a zástupců jednotlivých MAS

na úrovni NUTS II Jihozápad

18. 3. 2010 proběhlo v klatovském Centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání společné školení pracovníků RO SZIF a zástupců jednotlivých MAS. Tématem školení byla, kromě představení Národní sítě MAS a tématu Veřejných zakázek, především problematika, vznikající při administraci Výzev v souvislosti s podáváním žádostí. 

 

Valná hromada NS MAS ČR - 16. března 2010

16. března se v Mělníku uskutečnila za účasti hostů z veřejného i soukromého sektoru Valná hromada Národní sítě MAS ČR. Kromě běžných administrativních záležitostí bylo např. schváleno zvýšení členských příspěvků (pro MAS SJN 10.000,-Kč/rok). O činnosti Národní sítě MAS ČR se dozvíte na internetových stránkách http://www.nsmascr.cz/.

 

Se STARTÉRem do Evropy

Kreativní dílna animovaného filmu pro děti a mládež ve Vrčeni, příměstský tábor pro postižené děti a děti ze sociálně slabých rodin ve Spáleném Poříčí tematicky zaměřený na divadlo, multikulturní benefiční akce v Žižkovech na podporu záchranné stanice zvířat a snowboardová exhibice na podporu SK8parku v Nepomuku.

 

Pozvánka na Infoakci do Spáleného Poříčí (22. února 2010)

Opatření 1.2. Představení a poznání dědictví regionu a 3.8. Vznik a podpora informačních center

Opatření 1.2.: Pozvánka na Info akci-22.2.2010.pdf (soubor PDF, 170kb)

Opatření 3.8.: Pozvánka na Info akci-22.2.2010-Infocentra.pdf (soubor PDF, 170kb)

 

Jaké projekty budeme podporovat v roce 2010?

Termín vyhlášení IV. Výzvy překládání projektů, první výzvy roku 2010, je naplánován na březen, což znamená, že projekty bude možné předkládat cca do konce dubna. V každém případě je opět nejvyšší čas zabývat se jejich přípravou.

V průběhu prvních tří výzev byly přijímány projekty v celkem osmi opatřeních Strategického plánu LEADER „Budoucnost založená na tradici“. Přijato bylo 36 projektů, z toho podpořených je 18. Přičemž projekty z III. Výzvy jsou na úrovni MAS vybrány k podpoření a čekají na schválení rozhodnutí MAS Státním zemědělským intervenčním fondem. Ve IV. Výzvě tak zbývá vyhlásit poslední 3 dosud nevyhlášená opatření:

 

MAS SJN s podporou Mikroregionu Nepomucko

naplnila cíle roku 2009

Třicet čtyři nadšených fotografů přihlásilo v průběhu jara a léta 2009 téměř 150 fotografií do Fotosoutěže MEZI KOPCI & YCP 15:26, nesoucí podtext „k lepšímu sebepoznání“.  Nejlepší snímky mohli zhlédnout návštěvníci v Malé galerii v Nepomuku a na MÚ ve Spáleném Poříčí, ale také návštěvníci Little Biggar Festival ve Skotsku. Fotosoutěž byla podpořena z prostředků Plzeňského kraje.

 

Nové bulletiny MAS

Projektový slabikář / Startér 2009

V sekci dokumenty jsou k dispozici ke stažení nové naučně-informační brožury „Startér“ a „Projektový slabikář“, které mají sloužit případným dalším zájemcům o podporu jejich aktivit z prostředků, kterými naše občanské sdružení disponuje.

      

 

PF 2010

 

Pozvánka na divadlo do Vrčeně

17.12.2009 od 15:30 hod. v MŠ Vrčeň

Srdečně Vás zveme na divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků, coby inovativního prvku v rámci projektu „Divadelním představením k rozvoji MŠ Vrčeň“, podaného u MAS sv. Jana z Nepomuku.

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY