Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Prádelské stromy významných osobností

Do realizace leaderovského projektu se zapojil americký válečný veterán R.A. Noury

O Velikonočním pondělí, které připadlo letos na 13. dubna, bylo na návsi v Prádle živo. Třináctka v datu nepřinesla nic negativního, ba právě naopak: prosluněný den a příjemnou velikonoční náladu. Den po radostném Vzkříšení, odpoledne v 15 hodin, se na návsi shromáždila téměř stovka lidí. Mnozí z nich přišli nejen jako pasivní diváci, ale jako aktéři nadcházející malé slavnosti: na návsi se sázelo osm nových stromů a oni měli být těmi, kteří je zasadí a budou jejich patrony.

 

II. Výzva přijímání projektů potvrzuje předchozí zkušenosti

V pondělí 4.5. 2009 byl ukončen příjem žádostí o poskytnutí podpory na projekty žadatelů v opatřeních zaměřených jednak na vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity a v druhém případě na rozvoj řemesel a drobného podnikání. Druhá výzva, resp. první letošní, potvrdila zájem o leaderovské peníze zprostředkované MAS sv. Jana z Nepomuku a požadavek na dotaci ze strany žadatelů opět předčil možnosti, které máme.

 

Ministr Gandalovič zajistil pro obce peníze na proplacení DPH

Daň z přidané hodnoty u projektů pro páté kolo čerpání evropských podpor v rámci Programu rozvoje venkova uhradí stát. Podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče je to výsledek jednání mezi ministry zemědělství a financí.
 

Ministerstvo zemědělství „pomáhá“ venkovským obcím

Zatímco žadatelé v momentálně vyhlášené Výzvě pracují na svých projektech, úspěšní žadatele z Výzvy předchozí již od února netrpělivě čekají na zaslání návrhu Dohody o poskytnutí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

 

Další příjem projektů se blíží

S koncem dubna se neúprosně blíží i termín pro podávání Žádostí o podporu projektu ve vyhlášených opatřeních zaměřených na vytváření vhodného zázemí pro výchovně-vzdělávací aktivity a rozvoj řemesel a drobného podnikání.

 

MAS sv. Jana z Nepomuku vyhlašuje Výzvu na předkládání projektů

Občanské sdružení MAS sv. Jana z Nepomuku v souladu se Strategickým plánem Leader „Budoucnost založená na tradici“ vyhlašuje II. Výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na projekty z Programu rozvoje venkova Osa IV – Leader na období 2007 – 2013.

Přesný text Výzvy najdete na těchto internetových stránkách v sekci Výzvy (II. Výzva 2009/VYZ - 1).

 

Pozvánka na školení MAS

„Příprava žádosti o dotaci z programu Leader“ opatření 4.11 Rozvoj tradičních řemesel a drobného pod

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku Vás zve na školení „Příprava žádosti o dotaci z programu Leader“ – opatření 4.11 Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání, které se uskuteční:

  • ve úterý 7.4.2009 od 16,30 hod.,
  • v kanceláři MAS sv. Jana z Nepomuku ve Spáleném Poříčí.
 

Pozvánka na školení

„Příprava žádosti o dotaci z programu Leader“ opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku Vás zve na školení „Příprava žádosti o dotaci z programu Leader“ – opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity, které se uskuteční:

  • ve středu 1.4. 2009 od 14,30 hod.,
  • v Mateřské škole ve Vrčeni.
 

MAS sv.Jana z Nepomuku vydává Kuchařku pro žadatele

"Kde se dobře vaří, tam se dobře daří". Těžko bychom hledali vhodnější lidovou moudrost, kterou bychom uvedli naši Kuchařku pro žadatele o podporu projektů z prostředků MAS. Vlastně ještě jedna by se našla: "Kdo si co navaří, to si také sní". Z ní lze jednoduše odvodit, že chceme-li se u nás mít lépe, musíme také přispět k tomu, aby se u náslépe "vařilo". Moudrému čtenáři jistě dochází, že se nejedná o klasickou kuchařku plnou lákavých receptů, i když i ty tam najdeme, nýbrž o metodickou pomůcku pro všechny, kteří uvažují o přípravě a realizaci svého projektu.

 

Malé optimistické ohlednutí za uplynulým rokem

Ohlížet se za uplynulým rokem v březnu by se mohlo zdát poněkud nepatřičné. Impulsem mi k tomu jsou poměrně aktuální informace, navíc jisté zpoždění je v případě využívání evropských prostředků „normální“.

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY