Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Leader: Nové přístupy a nové metody, nebo diktatura způsobilých výdajů?

Článek Tomáše Šuláka ze Zpravdaje Spolku pro obnovu venkova ČR

Zkratka "LEADER" znamená "Liaison Entre Actions de Développement de l.Économie Rurale - Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova". Hlavním smyslem Leaderu je vyzkoušet nové přístupy a nové metody na klíčových tématech rozvoje regionů a na základě získaných zkušeností by se měly následně upravit či obohatit hlavní nástroje rozvojové politiky. LEADER se od jiných programů liší řadou přístupů: je založen na místním partnerství, na jednotné místní rozvojové strategii, která má mít inovační a průkopnický charakter, má výrazně decentralizované řízení a financování, sami zástupci si určují, na které aktivity se zaměří, uplatňuje přístup "zdola nahoru". Centrální orgán však vybírá mezi všemi ty, které podpoří.

 

První projekty bude MAS SJN letos přijímat již v dubnu

Zpozornět by měly především organizace zabývající se vzděláváním a poskytováním informací, tedy především školky a školy, ale i neziskové organizace pracující s mládeží, případně zabývající se vzdělávacími a volnočasovými aktivitami. Podporovány budou především projekty zaměřené na stavební úpravy, vybavení a modernizace škol a školek, ale i dalších kulturně-vzdělávacích zařízení, mateřská centra apod. Možné bude předkládat i projekty vzdělávacího charakteru, ovšem s vazbou na území MAS, případně uplatnění na trhu práce

 

MAS sv. Jana z Nepomuku bude v roce 2009 štědřejší

V době, kdy se na nás z novin, televize, rozhlasu a internetu hrnou „informace“ o krizi finanční či hospodářské to vypadá, že si z vás chceme dělat legraci. Naopak, zcela vážně všem potenciálním žadatelům oznamujeme, že MAS sv. Jana z Nepomuku bude v roce 2009 rozdělovat na podporu projektů přibližně 5,6 mil. Kč, což je o více než jeden milion v roce 2008.

 

Anonym adresovaný na nesprávnou adresu

Občanské sdružení MAS sv. Jana z Nepomuku má za sebou půlrok svého působení v programu Leader, I. Výzvu přijímání projektů, řadu informačních akcí, ale ještě stále je potřeba vysvětlovat, co to vlastně ta „MASka“ je, komu a jaké příležitosti přináší.

 

Výzvy MAS SJN roku 2009

O opatřeních, která budou vyhlášena v příštím období, tj. v roce 2009, rozhodne Valná hromada MAS v průběhu ledna na svém zasedání. Již v průběhu listopadu a prosince 2008 proběhlo 6 informačních akcí, kterých se zúčastnilo přes 80 potenciálních žadatelů, což je téměř dvakrát více, než tomu bylo v průběhu srpna loňského roku.

 

 

Pojďme na to v roce 2009 společně

Zásadním úkolem letošního roku bylo rozběhnout činnost Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku ve smyslu zajištění úspěšného čerpání prostředků z programu Leader a zvládnutí s tím spojených aktivit a činností. Myslím, že můžeme konstatovat, že se nám to podařilo, i když ještě ne všechny problémy jsou dořešeny.

 

Proběhla druhá vlna informačních akcí MAS sv. Jana z Nepomuku

Prádlo, Nekvasovy, Tojice, Mladý Smolivec, Spálené Poříčí, Nepomuk. To nejsou jen úspěšní žadatelé v I. Výzvě příjmů žádostí o podporu projektů, ale také místa kde proběhla další vlna informačních akcí Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku. Celkem 6 setkání se zúčastnilo 82 potenciálních žadatelů o leaderovské peníze v příštím roce. Zájem o tyto informace byl rozhodně větší, než v první červencové vlně.

 

Srdečné přijetí v Českém Západě

Titulek zřejmě zasluhuje trochu vysvětlení. Český Západ, přesněji Český Západ - Místní partnerství je jednou z nejlépe fungujících místních akčních skupin (MAS) v České republice a podílí se na realizaci programu Leader, iniciovaného Evropskou unií a pomáhajícího rozvoji venkovských oblastí. Pracovníci MAS sv. Jana z Nepomuku nabídli svým členům jednodenní výjezd za zkušenějšími kolegy, kteří své aktivity rozvíjejí v kraji kolem Konstantinových Lázní, Stříbra a Plané, kde MAS Český Západ působí. Zájem o exkurzi byl zpočátku velký, ale nakonec se počet účastníků ustálil na pěti.

 

Dejte nám o nich vědět

MAS sv. Jana z Nepomuku připravuje pro rok 2009 rozvoj dalších aktivit, především v oblasti kultury, cestovního ruchu a práce s mládeží. Máte u Vás zajímavé, nápadité a ativní lidi, kteří by se chtěli do těchto aktivit zapojit? Dejte nám o nich vědět.

 

Infoakce MAS k Výzvám pro rok 2009

MAS sv. Jana z Nepomuku pořádá informační akce k plánovaným Výzvám pro rok 2009. Máte-li zájem se o možnostech podpory Vašich projektů, které Vám MAS bude nabízet v příštím roce, dovědět něco více, navštivte některou z připravovaných Infoakcí.

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY