Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Městská slavnost 2016

V rámci TOP týdne ve Spáleném Poříčí se naše MAS opět podílela na tradiční celodenní městské slavnosti. Představeny byly zejména zrealizované projekty na našem území. Byly připraveny ukázky výroby sýrů, olejů a bezlepkových muk, vazby z květin a přírodnin a řemeslná dílna. Jako zdravé občerstvení byl přichystán mošt vyráběný přímo na místě na moštovači pořízeném v rámci projektu spolupráce.

 

 

 

Cyklisticky za zážitky již posedmé - foto

Počasí sice závodu tento rok moc nepřálo, ale o to intenzivnější zážitky si účastníci z letošního ročníku odnášeli. Moc všem děkujeme za účast!

 

TOP týden ve Spáleném Poříčí

Již v sobotu 10. září začíná tradiční TOP týden ve Spáleném Poříčí, který každoročně pořádají Historická města roku. V tomto týdnu je pro Vás připraveno množství kulturních i sportovních akcí, na nichž se na Vás těší pořadatelé z místních spolků i města. Podrobný program Top týdne naleznete zde

 

 

 

 

 

Cyklisticky za zážitky již posedmé

17.9.2016 se koná sedmý ročník cyklo-orientačního závodu Cyklisticky za zážitky více informací o akci v letáčku zde.

 

 

Grantový program STARTÉR 2016

Šestý ročník grantového programu Startér podpořeného Plzeňským krajem má tentokrát pomoci k mezigenerační spolupráci a přispět ke zlepšení kvality života venkovských obyvatel ve věku 55+.

Důležité informace k programu:

Základní informace o programu Startér 2016 naleznete zde

Podrobné informace o programu Startér 2016 naleznete zde

Hodnocení projektů 2016 naleznete zde

Žádost o grant 2016 ke stažení zde

 

Malé granty pro obce Aktuální potřeby 2016

Za podpory Plzeňského kraje vyhlašujeme program Malé granty pro obce Aktuální potřeby 2016. Cílem programu je finančně přispět na řešení aktuálních potřeb obcí do 250 obyvatel. Maximální příspěvek na projekt je 20 000 Kč, celkově je k dispozici 100 000 Kč.

Podrobnosti o programu :

Základní informace o programu naleznete zde

Podrobné informace o programu naleznete zde

Hodnocení projektů obce 2016 naleznete zde

Žádost o grant obce 2016 naleznete zde

 

Víkend otevřených zahrad 2016

Druhý červnový víkend (11.6. až 12.6.)  zve paní Gajdušková všechny zájemce v rámci celorepublikové akce Víkend otevřených zahrad k návštěvě Pozemské zahrady v Kramolíně u Nepomuka.

 

Komunikace v náročných situacích

Ve dnech 14. a 21. 4. 2016 se za finanční podpory Plzeňského kraje uskutečnil seminář Komunikace v náročných situacích, určený pedagogům základních škol v území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku. Velmi nás potěšilo, že jsme na semináři mohli přivítat zástupce z každé školy v území MAS.


 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Po třech letech práce a dlouhém čekání máme schválenou Strategii (Celým názvem Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020, zkratkou SCLLD). Máme velkou radost a dělíme se o ni s vámi. Níže naleznete seznam schválených „opatření“ (témat, na která budou k dispozici peníze). Začínáme pracovat na vyhlašování výzev. Postupně vás budeme informovat o detailech.
 

Seznam schválených opatření

Program rozvoje venkova (výzvy od roku 2018)

2.1.1. Podpora zahájení rozvoje podnikání

2.1.2. Produkce lokálních potravin

2.1.4. Podpora rozvoje zemědělského podnikání

2.1.5. Spolupráce při lokálním odbytu

2.2.2. Zvýšení rekreačního potenciálu lesů

Celkem: 17 179 000 Kč

 

IROP (výzvy od roku 2018)

1.1.2. Budování zázemí pro komunitní aktivity

1.2.1. Rozvoj vzdělávacích zařízení

Celkem: 17 658 000 Kč

 

OP Zaměstnanost (první výzva snad do konce roku 2017)

1.1.3. Podpora a motivace lidí "v provozu"

1.3.1. Rozvoj sociálních služeb

1.3.3. Podpora komunitního dialogu

Celkem: 10 205 000 Kč

 

Schválenou strategii naleznete zde

 

Poslední verzi strategie po vypořádání dalšího kola připomínek naleznete zde

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 (SCLLD) naleznete zde

 

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2015

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY