Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Dorty a dortíky 2016

21.5.2016 ve 14 hod. proběhne v Radochovech u Chaloupků již tradiční gastronomická akce Dorty a dortíky, na kterou všechny zájemce zvou Sestry v akci.

 

Pozvánku na tuto akci naleznete zde

 

Podpora rozvoje podnikání

Podpora Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku bude v letech 2016 – 2020 směřována mimo jiné i na rozvoj nových i stávajících podnikatelských aktivit. Podpořené projekty bude možné realizovat na území působnosti MAS.
Podpora bude poskytována formou dotací EU, a to z Programu rozvoje venkova (PRV), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu zaměstnanost (OPZ).  Více informací naleznete zde                                                                                        

 

 

 

Fotokniha Jak druhá světová válka ovlivnila český a slovenský venkov

Fotokniha z projektu "Jak Druhá světová válka ovlivnila český a slovenský venkov" ke stažení na našich webových stránkách! Podívejte se, jak žáci základních škol  Spálené Poříčí a Žinkovy a jejich kamarádi ze slovenských škol Tulčík a Lubotice z území MAS Šafrán prožili dva týdny práce, zábavy i dobrodružství ale především, co nového se naučili. Fotokniha ke stažení zde

 

Jak druhá světová válka ovlivnila český a slovenský venkov

Úkolem účastníků projektu "Jak druhá světová válka ovlivnila český a slovenský venkov", podpořeného z programu Evropské unie Erasmus+, bylo zpracovat reportáže na téma, která si pro ně připravili pamětníci II. světové války z území naší MAS a z území partnerské MAS Šafrán. Z těchto příběhů zpracovali zajímavé prezentace:

Dětský pohled na druhou světovou válku

Osvobození Spáleného Poříčí

Příběh bratří Šloufů

Vojenská technika počas II. sv. vojny

Vysťahovanie obcí podbrdska počas 2. svetovej vojny

 

 

 

PF MAS 2016

 

Fit den spálenopoříčského „Domečku“

Poslední říjnový víkend se pro zájemce ve Spáleném Poříčí otevřely brány všech organizací nabízející volnočasové aktivity. Úžasný nápad měl spálenopoříčský Domeček, jehož cílem bylo zvednout děti od počítačů, představit rodičům a dětem širokou škálu sportovních a pohybových aktivit, které Domeček a další organizace ve Spáleném Poříčí nabízí a ukázat, že za sportovním vyžitím není nutno jezdit do velkých měst. Důležitou a netradiční složkou projektu byla spolupráce všech spolků ve Spáleném Poříčí, které sportovní pohybovou činnost provozují.  

 

Poklady lesa – školní naučná stezka nejen pro žáky ze Žinkov

 Podnětem pro realizaci bylo projektové vyučování „Les ve škole, škola v lese“, jež mělo za úkol přiblížit a umožnit žákům lépe poznat okolí školy – přírodu a krajinu. Po získaných zkušenostech z těchto akcí byl jen krůček k nápadu vytvořit školní naučnou stezku. 

SMS ČR

 Spolupráce při realizaci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadu"

V našem regionu MAS svatého Jana z Nepomuku  byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí s název „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost . Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku se stala partnerem.


Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 6 prioritních oblastí, z níž MAS svatého Jana z Nepomuku vybralo na základě strategie 3.
Šlo o níže uvedená témata:
1.    Regionální školství           
2.    Doprava a veřejná dopravní obslužnost
3.    Protipovodňová opatření a krizové řízení
4.    Odpadové hospodářství
5.    Agenda zaměstnanosti
6.    Snížit administrativní zátěž obecních úřadů


Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.


Jedním z výstupů projektu byla publikace Jak se vám líbí náš venkov, což je Kuchařka nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů.
Hlavním výstupem projektu je samostatná Strategie spolupráce obcí na platformě MAS.


Více informací o projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.

 

 

Deník šesťáka

 Nepomucká základní škola si dala skvělý cíl. Vyzkoušet si pilotní den adaptačního kurzu pro žáky šestých tříd. Tento kurz slouží pro lepší zapojení se do kolektivu žáků, kteří z venkovských malotřídek přichází na druhý stupeň a musí se sžít s novými spolužáky, učiteli i prostředím.  

 

Sportem ke zdraví - to stále platí a zdravá strava - sílu dá Ti!

 Projekt Základní školy Spálené Poříčí proběhl ve druhém říjnovém odpoledni. Cílem projektu bylo prostřednictvím zajímavého sportovního odpoledne přesvědčit rodiče, že sport a zdravá výživa k sobě patří a zvýšit informovanost rodičů o zdravé výživě. 

 

 

 

 

 

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY