Harmonogram výzev 2017 II.

Na konci listopadu 2017 budou vyhlášeny 2 výzvy z programu Operační program Zaměstnanost:

 

Podpora a motivace lidí v provozu 2.200.000 Kč

Plánované vyhlášení výzvy: 24. listopadu 2017

Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí: 31. ledna 2018

 

Rozvoj sociálních služeb 400.000 Kč

Plánované vyhlášení výzvy: 24. listopadu 2017

Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí: 31. ledna 2018

Harmonogram výzev 2017

Na konci listopadu 2017 budou vyhlášeny 2 výzvy z programu Operační program Zaměstnanost:
 

Podpora a motivace lidí v provozu 2.200.000 Kč

Plánované vyhlášení výzvy: 24. listopadu 2017

Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí: 31. ledna 2018

 

Rozvoj sociálních služeb 400.000 Kč

Plánované vyhlášení výzvy: 24. listopadu 2017

Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí: 31. ledna 2018

Seznam podpořených a nepodpořených projektů v XI. Výzvě

V rámci doplňkové Výzvy MAS sv. Jana z Nepomuku v programovacím období 2007-13 byly přihlášeny celkem 3 projekty. Dne 27. 2. 2014 zasedla ve Spáleném Poříčí Valná hromada MAS, která zpečetila výběr projektů na základě podkladů od Výběrové komise a Programového výboru MAS. Celkem byly podpořeny 2 projekty. Podpořené projekty budou nyní registrovány na RO SZIF České Budějovice. Dohody o poskytnutí dotace budou předběžně podepisovány v září 2014.
Seznam podpořených a nepodpořených projektů v XI. Výzvě si můžete prohlédnout zde:
TABULKA XI. Výzva. pdf

Přihlášené projekty v rámci XI. Výzvy MAS

V rámci XI. Výzvy MAS byly přihlášeny celkem 3 projekty s požadavkem na dotace celkem 427396,-Kč. Projekty nyní projdou administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a dostane je do rukou Výběrová komise MAS i Programový výbor MAS.

XI. Výzva - vyhlášení

Rádi bychom Vás tímto informovali o vyhlášení doplňkové XI. Výzvy MAS. Ve Výzvě bude možné předkládat projekty v nejžádanějším opatření 2.5. Zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity.

Datum vyhlášení výzvy 7.1. 2014.

INFOAKCE k XI. Výzvě se koná ve středu 8.1. 2014 od 17,00 hod. v počítačové místnosti Centra volnočasových aktivit Fénix v Nepomuku (Nám. A. Němejce 88, Nepomuk, www.fenix-nepomuk.cz)

Příjem Žádostí o podporu projektů bude probíhat v kanceláři MAS svatého Jana z Nepomuku (Nám. Svobody 132, Spálené Poříčí) v termínu 5. - 7.2. 2014 (St 8,30 - 17,00; Čt 10,00 - 18,00; Pá 8,30 - 17,00), ukončení příjmu Žádostí je 7.2. 2014 v 17,00 hod.

Více infromací, včetně podrobného textu Výzvy a aktuální verze fiche (opatření 2.5. Zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity) najdete po rozkliknutí tohoto článku.

 

 

 

Kdy bude další Výzva pro přijímání žádostí o dotaci?

 V červnu 2013 rozdělila MAS sv. Jana z Nepomuku poslední finanční prostředky v období EU 2007-13. V roce 2014 se bude naše MAS ucházet o finanční prostředky na další období. Případnou další Výzvu lze očekávat nejdříve v roce 2015.

Výsledky X. Výzvy MAS

seznam podpořených a nepodpořených projektů

V rámci poslední Výzvy MAS sv. Jana z Nepomuku v programovacím období 2007-13 bylo přihlášeno celkem 20 projektů. Dne 20. 6. 2013 zasedla v Rodném domě Aug. Němejce v Nepomuku Valná hromada MAS, která zpečetila výběr projektů na základě podkladů od Výběrové komise a Programového výboru MAS. Celkem bylo podpořeno 14 projektů v devíti různých opatřeních. Podpořené projekty budou ve středu, 26. června 2013, registrovány na RO SZIF České Budějovice. Dohody o poskytnutí dotace budou předběžně podepisovány v prosinci 2013.

Seznam podpořených a nepodpořených projektů v X. Výzvě si můžete prohlédnout zde: TABULKA X. Výzva. pdf

X. Výzva MAS

Celkem 20 projektů s požadavkem na dotace ve výši 6.335.187,-Kč zaregistrovala kancelář MAS sv. Jana z Nepomuku v rámci poslední X. Výzvy současného programovacího období EU. Projekty nyní projdou administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a dostane je do rukou Výběrová komise MAS i Programový výbor MAS. Více ve článku.

X. Výzva - vyhlášení a dokumentace

Rádi bychom Vás tímto podrobněji informovali o vyhlášení X. Výzvy MAS, poslední Výzvy programovacího období 2007-13. V rámci Výzvy bude možné předkládat žádosti o podporu projektů ve všech dosud vyhlášených opatřeních a jednom zcela novém, zaměřeném na tvorbu Naučných stezek.

Datum vyhlášení Výzvy: 8. dubna 2013

POZVÁNKA NA INFOAKCI - Správné vyplnění žádostí - pozvánka.pdf

Příjem projektů bude probíhat  v kanceláři MAS sv. Jana z Nepomuku (Nám. Svobody 132, Spálené Poříčí) v termínu 6. května – 7. května 2013 (Po 8,30 – 17,30; Út 8,30 - 18,00). 

Podrobný text Výzvy, Formuláře žádostí a fichí najdete po rozkliknutí tohoto článku.

Informační akce v souvislosti s X. Výzvou MAS

Jak jsme Vás již informovali, rok 2013 je posledním rokem současného programovacího období EU a tím i posledním rokem realizace Strategického plánu Leader „Budoucnost založená na tradici“. V roce 2013 proto MAS vyhlásí pouze jednu výzvu, s příjmem žádostí v březnu, další výzva s ohledem na pravidla Programu rozvoje venkova již vyhlášena být nesmí. Více ve článku...

Podpora projektů MAS svatého Jana z Nepomuku v roce 2013

Rádi bychom Vás informovali o možnosti podpory Vašich projektů Místní akční skupinou svatého Jana z Nepomuku v roce 2013. Vzhledem k tomu, že rok 2013 je posledním rokem současného programovacího období EU a tím i posledním rokem realizace Strategického plánu Leader „Budoucnost založená na tradici“, čekají nás v nadcházejícím roce určité změny. Více ve článku...

Vybrané projekty v rámci IX. Výzvy MAS

Dne 18.10.2012 zasedala Valná hromada MAS sv. Jana z Nepomuku v obci Zahrádka u Čížkova, která měla za úkol kromě jiného zpečetit výběr projektů v rámci IX. Výzvy MAS. Celkem bylo vybráno 9 projektů s požadavkem na dotace ve výši 3.188.178,-Kč. Jednotliví žadatelé budou informováni v příštím týdnu prostřednictvím dopisů s doplňujícími pokyny a informacemi.

Seznam podpořených a nepodpořených žádostí si můžete stáhnout pod následujícím odkazem:

Seznam podporenych/nepodporenych.pdf

Přihlášené projekty v rámci IX. Výzvy MAS

Celkem 13 projektů s požadavkem na dotace ve výši 4 654 978,-Kč zaregistrovala kancelář MAS sv. Jana z Nepomuku v rámci IX. Výzvy. Projekty nyní projdou administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a dostane je do rukou Výběrová komise MAS i Programový výbor MAS. Konečný verdikt o tom, které projekty budou navrženy k podpoře, bude znám po Valné hromadě MAS, která se koná 18. října a zveřejníme ho například na našich webových stránkách www.mas.nepomucko.cz.

Přihlášené projekty v rámci IX. Výzvy MAS.xls

IX. Výzva - vyhlášení a dokumentace

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení IX. Výzvy MAS. V rámci Výzvy bude možné předkládat žádosti o podporu projektů v následujících opatřeních:

1.1. Obnova dědictví regionu

2.5. Zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity

4.10. Výroba, prodej a propagace regionálních produktů

Příjem projektů bude probíhat v termínu od 13. do 17.9. 2012. Více ve článku...

IX. Výzva MAS - srpen 2012

informace a infoakce

Termín vyhlášení IX. Výzvy, druhé Výzvy roku 2012, ještě není stanoven, neznáme ani přesnou alokaci. Předpokládá se ale, že k vyhlášení dojde s největší pravděpodobností kolem 10. srpna 2012 s příjmem projektů první týden v září. Pozvánky na infoakce a vyhlašovaná opatření najdete v tomto článku...

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2017 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY