MAS vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROP

 Dne 15. 1. 2018 vyhlašuje MAS svatého Jana z Nepomuku 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na Rozvoj vzdělávacích zařízení. Alokace výzvy činí 11 000 000Kč. Projekty lze předkládat prostřednictvím ISKP2017+ do 2. 3. 2018 do 12hod.

Podrobnosti naleznete zde

 

Výzva k předkládání žádosti o podporu v rámci operačního programu zaměstnanost

Výzva k předkládání žádosti o podporu v rámci operačního programu zaměstnanost (podpora a motivace lidí v provozu).

  

Přílohu č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů naleznete  zde

Přílohu č. 2 - Popis podporovaných aktivit neleznete  zde

Výzvu místní akční skupiny k předložení žádosti o podporu naleznete zde

 

 

 

 

Harmonogram výzev pro IROP 2018

Harmonogram výzev IROP 2018 naleznete zde

Avízo výzvy MAS svatého Jana z Nepomuku IROP Rozvoj vzdělávacích zařízení

Avízo připravované naleznete zde

Žadatelé již mohou připravovat své žádosti o dotace z IROPu

Dne 30. 11. 2017 v odpoledních hodinách proběhl v zasedací místnosti MěÚ ve Spáleném Poříčí seminář k plánované první výzvě z IROPu, která bude zaměřena na rozvoj vzdělávacích zařízení. Mezi zúčastněnými byli zejména zástupci obcí a základních škol, neboť právě pro ně je výzva prioritně určena. Na semináři, kterým provázela zaměstnankyně kanceláře MAS pro IROP Veronika Sklenářová, byly představeny jednotlivé podporované aktivity, způsobilé a nezpůsobilé výdaje, povinné indikátory, náležitosti žádosti o dotaci, způsob podávání žádostí prostřednictvím MS 2014+ a další důležité informace.
Doufáme, že množství pravidel, administrativy a byrokracie, která se k tomuto operačnímu programu bohužel váže, zájemce o dotaci neodradí, a věříme, že budou odvážní a využijí příležitost čerpat z IROPu na své projekty dotaci ve výši 95 % způsobilých výdajů.

Pozvánka na Seminář k Programu rozvoje venkova

Zveme Vás nebo vaše přátele, zemědělské podnikatele, na Informační seminář k Programu rozvoje venkova (PRV). Na setkání s vámi budou probrány dotační příležitosti připravené na rok 2018 pro podporu rozvoje zemědělského podnikání.
Dobré zprávy pro vás připravené zahrnují informace, že podporovány budou:
- nehmotné i hmotné investice na rozvoj zemědělského podnikání
- investice v živočišné i rostlinné výrobě
- investice do zemědělských staveb a technologií (pro rostlinnou i živočišnou výrobu)
- investice pro školkařskou produkci
- do podpory mohou být zahrnuty investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
- investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku

Podpořit nelze investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta ani na pořízení kotlů na biomasu.

Místo konání: Modrá klubovna volnočasového centra FÉNIX (II.patro), A. Němejce 88, Nepomuk.
Vzhledem k omezenému počtu míst, prosíme, potvrďte svoji účast na e-mail: miroslava.brozova@masnepomucko.cz (manažer PRV) nebo telefonicky na čísle 733 301 255 nejpozději do 27. 11. 2017. Děkujeme.


Informační seminář se koná v rámci 1.Výzvy k předkládání Žádostí o podporu operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Seminář pro žadatele IROP Rozvoj vzdělávacích zařízení

Pozvánku na seminář konaný dne 30.11.2017 ve Spáleném Poříčí naleznete zde

AVÍZO VÝZVY MAS svatého Jana z Nepomuku OPZ Prorodinná opatření

Vážení členové a příznivci MAS,
Máte v hlavě zajímavý nápad na vznik dětské skupiny, příměstského tábora, nebo vám jen nevyhovuje stávající kapacita vaší družiny?
Dovolujeme si vás upozornit na blížící se výzvu MAS na Prorodinná opatření, která bude vyhlášena pravděpodobně v polovině prosince
Projekt je zaměřen na tyto aktivity:
-    Příměstské tábory / tzn. nepobytové tábory (rodiče ráno přivezou a odpoledne zase odvezou)
-    Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimoškolní vyučování (ranní či odpolední pobyt)
Sledujete naše stránky nebo náš Facebook Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku.
 

Harmonogram výzev 2017 II.

Do konce roku 2017 bude vyhlášena výzva z programu Operační program Zaměstnanost:

 

Podpora a motivace lidí v provozu 2.200.000 Kč

Předpokládaný datum vyhlášení výzvy: 15. prosinec 2017

Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí: 31. ledna 2018

 

 

Harmonogram výzev 2017

Na konci listopadu 2017 budou vyhlášeny 2 výzvy z programu Operační program Zaměstnanost:
 

Podpora a motivace lidí v provozu 2.200.000 Kč

Plánované vyhlášení výzvy: 24. listopadu 2017

Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí: 31. ledna 2018

 

Rozvoj sociálních služeb 400.000 Kč

Plánované vyhlášení výzvy: 24. listopadu 2017

Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí: 31. ledna 2018

Seznam podpořených a nepodpořených projektů v XI. Výzvě

V rámci doplňkové Výzvy MAS sv. Jana z Nepomuku v programovacím období 2007-13 byly přihlášeny celkem 3 projekty. Dne 27. 2. 2014 zasedla ve Spáleném Poříčí Valná hromada MAS, která zpečetila výběr projektů na základě podkladů od Výběrové komise a Programového výboru MAS. Celkem byly podpořeny 2 projekty. Podpořené projekty budou nyní registrovány na RO SZIF České Budějovice. Dohody o poskytnutí dotace budou předběžně podepisovány v září 2014.
Seznam podpořených a nepodpořených projektů v XI. Výzvě si můžete prohlédnout zde:
TABULKA XI. Výzva. pdf

Přihlášené projekty v rámci XI. Výzvy MAS

V rámci XI. Výzvy MAS byly přihlášeny celkem 3 projekty s požadavkem na dotace celkem 427396,-Kč. Projekty nyní projdou administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a dostane je do rukou Výběrová komise MAS i Programový výbor MAS.

XI. Výzva - vyhlášení

Rádi bychom Vás tímto informovali o vyhlášení doplňkové XI. Výzvy MAS. Ve Výzvě bude možné předkládat projekty v nejžádanějším opatření 2.5. Zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity.

Datum vyhlášení výzvy 7.1. 2014.

INFOAKCE k XI. Výzvě se koná ve středu 8.1. 2014 od 17,00 hod. v počítačové místnosti Centra volnočasových aktivit Fénix v Nepomuku (Nám. A. Němejce 88, Nepomuk, www.fenix-nepomuk.cz)

Příjem Žádostí o podporu projektů bude probíhat v kanceláři MAS svatého Jana z Nepomuku (Nám. Svobody 132, Spálené Poříčí) v termínu 5. - 7.2. 2014 (St 8,30 - 17,00; Čt 10,00 - 18,00; Pá 8,30 - 17,00), ukončení příjmu Žádostí je 7.2. 2014 v 17,00 hod.

Více infromací, včetně podrobného textu Výzvy a aktuální verze fiche (opatření 2.5. Zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity) najdete po rozkliknutí tohoto článku.

 

 

 

Kdy bude další Výzva pro přijímání žádostí o dotaci?

 V červnu 2013 rozdělila MAS sv. Jana z Nepomuku poslední finanční prostředky v období EU 2007-13. V roce 2014 se bude naše MAS ucházet o finanční prostředky na další období. Případnou další Výzvu lze očekávat nejdříve v roce 2015.

Výsledky X. Výzvy MAS

seznam podpořených a nepodpořených projektů

V rámci poslední Výzvy MAS sv. Jana z Nepomuku v programovacím období 2007-13 bylo přihlášeno celkem 20 projektů. Dne 20. 6. 2013 zasedla v Rodném domě Aug. Němejce v Nepomuku Valná hromada MAS, která zpečetila výběr projektů na základě podkladů od Výběrové komise a Programového výboru MAS. Celkem bylo podpořeno 14 projektů v devíti různých opatřeních. Podpořené projekty budou ve středu, 26. června 2013, registrovány na RO SZIF České Budějovice. Dohody o poskytnutí dotace budou předběžně podepisovány v prosinci 2013.

Seznam podpořených a nepodpořených projektů v X. Výzvě si můžete prohlédnout zde: TABULKA X. Výzva. pdf

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY