Členové MAS

Autor: MAS – zveřejněno: 27. 05. 2010 13:15 hod. , aktualizováno: 12. 05. 2015 12:05 hod.

 

PDF Členové MAS

Jméno: Spálené Poříčí, Ing. Jindřich Jindřich

Bydliště: Spálené Poříčí
Práce: místostarosta Spáleného Poříčí
Záliby, koníčky: turistika, lyže, rocková hudba
Funkce v MAS: předseda Programového výboru

Můžete nějak zhodnotit první ročník programu Startér?
Každopádně mě zaujala pestrost nápadů předložených projektů a jistá míra odvahy většiny žadatelů. Líbí se mi, že se pouštějí do aktivit, do kterých bych já osobně vzhledem k možným rizikům asi nešel. Myslím, že by bylo dobré při aktualizaci našeho Strategického plánu LEADER (SPL) „Budoucnost založená na tradici“ zdůraznit zapojení mladých lidí do přípravy a realizace projektů, např. úpravou hodnotících kritérií, nebo využitelností realizovaných projektů pro mladé. O dalším zapojení mladých mimo realizaci SPL budeme jistě přemýšlet a uvidíme také, co vše nám dovolí náš rozpočet.
 
Jméno: Ing. Radovan Sochor


Bydliště: Plzeň a Železný Újezd
Práce: ředitel společnosti DAOS PLUS, s.r.o., která provozuje síť českých restaurací Švejk restaurant, společník DAOS Consulting, s.r.o.
Záliby, koníčky: cestování, gastronomie, lyžování
Funkce v MAS: místopředseda Programového výboru

Jakým způsobem propaguji MAS v území?
Naše společnost DAOS Consulting, s.r.o. „provedla“ MAS projektem Osvojování schopností v rámci programu LEADER+ v roce 2006 a spolupracovala na přípravě strategického plánu Budoucnost založená na tradici, který umožnil získat pro MAS finanční prostředky z programu LEADER na období 2008 - 2013. MAS propaguji především mezi potencionálními žadateli, s kterými se setkávám, příp. i mezi dalšími lidmi z území, nejen kvůli podpoře jejich projektových záměrů, ale také kvůli tomu, aby se do činnosti MAS aktivně zapojili.
 
Jméno: Martina Krumpholcová


Bydliště: Tojice u Nepomuku
Práce: děti, manžel, domácnost a další ...
Záliby, koníčky: zahrada, knížky
Funkce v MAS: členka MAS

Radila jste již jako členka MAS nějakému potencionálnímu žadateli o možnostech podpory v rámci MAS SJN, či následnou přípravou projektu?
Zapojila jsem se do projektu MŠ Vrčeň „Divadelním představením k rozvoji MŠ Vrčeň“. Školka úspěšně usilovala o získání prostředků na výměnu části oken a nový nábytek. Spolupráce v počátku představovala, hlavně vysvětlení co je MAS, co a jak lze udělat. Protože, přiznejme si, mluví se u nás v MASce vlastním jazykem a určitě není běžné vědět, co znamená například: program Leader, SZIF, fische, opatření, inovace projektu, testování nových aktivit, základní leadrovské principy a další ... Takže to byl začátek a pak jsem se zapojila ve vlastní realizaci projektu při dobročinné dražbě a při hraní divadla - čili při testování nových aktivit a při uplatňování základních leadrovských principů.
 
Jméno: ČSOP Spálené Poříčí, Mgr. Michala Jandíková


Bydliště: Blovice
Práce: profesorka na SŠ, t.č. na mateřské dovolené
Záliby, koníčky: ČSOP, příroda, ekologie
Funkce v MAS: členka MAS

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem propaguji MAS v území?
Žádnému zodpovědnému člověku by nemělo být lhostejné, v jakém prostředí žije a jaké možnosti rozvoje jsou na daném území nabízeny. Mou snahou je proto aktivně propagovat MAS a informovat místní obyvatele o možnostech dotací, např. prostřednictvím ČSOP ve Spáleném Poříčí.
 

Jméno: Mikroregion Nepomucko, Pavel Motejzlík
Funkce v MAS: členk MAS

 
Jméno: Fotoklub Nepomuk, Ing. Pavel Jiran


Bydliště: Nepomuk
Záliby, koníčky: fotografie, cestování, sport
Funkce v MAS: člen Revizní komise

Na jaké téma bychom měli uspořádat Infoakci, příp. exkurzi, aby byla pro Vás přínosná?
Např. na téma: časté chyby při zpracování projektových žádostí a při realizaci projektů jako poučení pro žadatele.
 
Jméno: Ing. Hana Moulisová


Bydliště: Milínov
Práce: CP SZIF Praha
Záliby, koníčky: příroda, zemědělství, sportování (jízda na koni, lyžování, cyklistika),výživa, ekologie
funkce v MAS: členka Výběrové komise

Proč jsem členem MAS?
Hlavní myšlenkou je přispět k dobré věci a využít zkušeností s finančními podporami v rámci EU. Pomáhat při zkvalitňování, zatraktivňování a usnadňování života v regionu, ve kterém žiji a vychovávám své děti.
 
Jméno: Obec Mladý Smolivec, Eva Kubová


Bydliště: Mladý Smolivec
Práce: uvolněná starostka (původní povolání ekonom, účetní)
Zájmy: domácí práce, kytičky a zahrádka, trochu kolo, čtení, fotografování
Funkce v MAS: předsedkyně Revizní komise

Na jaké téma bychom měli uspořádat Infoakci, příp. exkurzi, aby byla pro Vás přínosná?
Určitě jsou důležité infoakce k vyhlašovaným dotačním titulům. Asi hlavně pro podnikatele, neboť ti moc u nás nevěří, že se dají na své podnikatelské záměry obdržet finanční prostředky.
 
Jméno: Ing. Veronika Sklenářová


Bydliště: Spálené Poříčí
Práce: vedoucí oddělení kontroly na územním odboru v Plzni
Záliby, koníčky: jízda na kole, power  jóga, četba
funkce v MAS: předsedkyně Výběrové komise

Jakým způsobem propaguji MAS v území?
Ústně informuji své přátele a známé o činnostech MAS a možnostech využití finančních prostředků, které je možné prostřednictvím MAS získat.
 
Jméno: Ing. Jiří Tetzeli


Bydliště: Březí u Žinkov
Práce: podnikatel
Záliby, koníčky: lyžování, jízda na koni, příroda
Funkce v MAS: člen MAS

Jakým způsobem propaguji MAS v území i mimo něj:
Na akcích (jednání Okresní agrární komory Plzeň - sever, VH Svazu chovatelů koní, apod.), rozdávám materiály a sděluji informace o MAS. O činnosti MAS informuji rovněž hosty a návštěvníky naší farmy.
 
Jméno: Šumavský angus, s.r.o., Václav Silovský


Bydliště: Soběsuky
Práce: provoz restaurace Angus steak house
Záliby, koníčky: farmaření, gastronomie, sport
Funkce v MAS: člen MAS
 
Proč jsem členem MAS a jakým způsobem bych se chtěl do činnosti MAS aktivně zapojit?
Členem MAS jsem se stal kvůli dobré myšlence určitým způsobem propagovat náš kraj a zapojit se do spolupráce s ostatními subjekty v regionu. Aktivně se zapojuji například tím, že společně pracujeme na projektech pro získání dotace. Stejně tak považuji za významný „propagátor“ v širokém okolí nově vytvořený bulletin - Projektový slabikář, do jehož přípravy jsem se svými odpověďmi zapojil.
 
Jméno: ČSOP Spálené Poříčí, Ing. Josef Lank


Bydliště: Spálené Poříčí
Práce: lesnictví
Záliby, koníčky: příroda, sport
Funkce v MAS: člen Výběrové komise

Na jaké téma bychom měli uspořádat Infoakci, příp. exkurzi, aby byla pro Vás přínosná?
Návštěva dalších MAS v rámci Národní sítě MAS - např. MAS Sokolovsko (Statek Bernard - centrum tradičních řemesel).
 
Jméno: Mikroregion Nepomucko, JUDr. Jiří Pomahač


Bydliště: Žinkovy
Záliby, koníčky: hudba, umění, historie, sociologie
Funkce v MAS: člen MAS

Jakým způsobem propaguji MAS v území?
Coby starosta městyse propaguji MAS především informováním našich občanů i zastupitelstva o možnostech dotací, či o činnostech, které MAS pravidelně organizuje. Poslední Valná hromada se konala v prostorách našeho nového kulturního centra a členové MAS tak měli možnost spatřit, co se daří realizovat u nás.
 
Jméno: Marie Bílková


Bydliště: Prádlo
Práce: důchodce
Záliby, koníčky: literatura, historie, cizí jazyky
Funkce v MAS: členka Výběrové komise

Jakým způsobem se hodlám do činností MAS aktivně zapojit?
Především chci přispět k aktivizaci lidí na venkově, pomáhat s přípravou projektů, pomáhat mladým lidem, aby se „nebáli“ a zažádali si u MAS v rámci programu Startér, který je umožní nakopnout a posunout dál.
 
 
Jméno: Eva Beránková


Bydliště: Vrčeň
Práce: ředitelka Mateřské školy Vrčeň
Záliby, koníčky: práce s dětmi, takže se moje práce stala moji zálibou a zároveň i koníčkem
Funkce v MAS: členka MAS
 
Účastnila jste se již nějaké Infoakce, příp. exkurze, které MAS pravidelně organizuje? Pokud ano, jaké a v čem to pro Vás bylo přínosné?
Účastnila jsem se jak infoakce, tak exkurzí, které pro mne byly velice přínosné. Infoakce mi pomohla v rozhodnutí pokusit se realizovat výše uvedený projekt a exkurze – 2 na Danaru u Mladé Vožice, kde skupina místních nadšenců dokáže vést mladé lidi k velice zajímavým a přínosným činnostem a to způsobem velice neobvyklým, zato opravdu přínosným, vedou děti a mládež k tomu jak lze trávit volný čas efektivně a navíc při tom rozvíjejí své vlastní dovednosti a zkušenosti, nebo se učit zcela novému.
 
Jméno: Josef SKALA, Cert.Mgmt.


Bydliště: Nepomuk
Práce: majitel firmy Josef Skala - IOK Inženýrská a obchodní kancelář Nepomuk, jednatel a ředitel společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o.
Záliby, koníčky: aktivní odpočinek, rekonstrukce historických motocyklů, literatura a cestování
Funkce v MAS: člen MAS

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem bych se chtěl do činnosti MAS aktivně zapojit:
Členem jsem se stal zejména proto, že se jsem člověk aktivní, a kde jinde hledat spřízněné stejně postižené duše než v "akční skupině". Způsob zapojení vidím především ve využití mých dlouhodobých a rozsáhlých zkušeností  při  rozvoji  a  plánování  aktivit, záměrů, cílů, apod., v regionu působení MASky, zejména však na území města Nepomuk a jeho bezprostředního okolí.
 
Jméno: PaNaMo, o.s., Marcela Mašínová


Bydliště: Plzeň, budoucí bydliště Partoltice
Práce: produkce, poradenství v oblasti osobnostního rozvoje
Záliby, koníčky: divadlo, kino, moře, spánek...
Funkce v MAS: členka MAS

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem bych se chtěla do činnosti MAS aktivně zapojit?
Moje rodina plánuje přesun na území MAS a naše občanské sdružení (PaNaMo, o.s.) by zde rádo vybudovalo Kulturní a vzdělávací centrum, které bude nabízet různé volnočasové aktivity v oblasti kultury a osobnostního rozvoje pro jednotlivce i rodiny. Rádi bychom se také více zapojili do místního kulturního života.
 
Jméno: o.s. Voletín, Leoš Kubový


Bydliště: Plzeň a Radošice
Práce: předseda o. s. Voletín, živnostník v oblasti tisku, reklamy, vydavatelství atd.
Záliby, koníčky: Příroda - historie - aktivní život - myslivost - komunikace - svoboda - dobrovolnictví
funkce v MAS: člen Výběrové komise

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem bych se chtěl/a do činnosti MAS aktivně zapojit?
Jsme v MAS, abychom společně posunuli rozvoj tohoto zanedbaného kraje. Zaměřili jsme se na revitalizaci bývalých vojenských objektů, chceme vytvářet platformu pro vzájemnou diskuzi sektorových partnerů - podnikatelů, samospráv a nevládek.
 
Jméno: MgA. Dušan Skala


Bydliště: Zahrádka, obec Čížkov
Práce: OSVČ - grafik, fotograf
Záliby, koníčky: věda, historie, film
Funkce v MAS: člen MAS

Jakým způsobem propaguji MAS v území?
Ve svém okolí se snažím při různých příležitostech informovat o aktuálních výzvách MAS, tak aby obec či místní organizace věděli o této možnosti získávání peněz.
 
Jméno: OS Monteverde, Mgr. Miroslava Brožová


Bydliště: Klášter u Nepomuku
Práce: koordinátorka vzdělávacích kurzů
Záliby, koníčky: četba, relaxace, lyžování
Funkce v MAS: členka MAS
 
 
Jakým způsobem bych se chtěla do činnosti MAS aktivně zapojit?
Při pozitivní propagaci MAS - slovem, písmem, v tisku, na webech i v reklamních materiálech, na schůzkách s přáteli nebo příznivci regionálního dění. Dále při rozšiřování fotodatabanky MAS pro potřeby propagace. Členové Monteverde o.s. rádi pomohou s organizovanáním aktivit MAS, ať už se bude jednat o setkání, přednášky, semináře nebo rozšiřování členské základny, realizaci regionálních projektů.
 
Jméno: Václav Bečvář


Bydliště: Čmelíny
Práce: zemědělský podnikatel
Záliby, koníčky: grilování, relaxace
Funkce v MAS: člen MAS

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem bych se chtěl do činnosti MAS aktivně zapojit?
Členem MAS jsem se stal především proto, abych se aktivně zapojil do rozvoje území. Jakožto nový člen jsem se v loňském roce zúčastnil informačně-vzdělávací exkurze do MAS Krajina srdce, abych získal povědomí o tom, jakým způsobem fungují jiné MAS na našem území a své poznatky mohl zúročit i u nás. Hodlám aktivně vyhledávat nové členy MAS, příp. informovat kolegy-zemědělské podnikatele o možnostech podpory. 
 


Jméno: Ing. Pavel Raška

Bydliště: Mileč u Nepomuku
Práce: zemědělský podnikatel
Záliby, koníčky: zemědělství, ekologie, aktivní odpočinek
Funkce v MAS: člen MAS
 
Jakým způsobem propaguji MAS v území?
Na pravidelných setkáních starostů obcí, na jejímž území naše společnost hospodaří, probíráme možnosti využití dotací na  jejich záměry.

 

Jméno: BcA. Šárka Pomahačová


Bydliště: Žinkovy
Práce: "umělkyně na volné noze"
Funkce v MAS: členka MAS
 

Jméno: Iva Přibáňová


Bydliště: Dvorec u Nepomuku

Práce: účetní, ekonom, t.č. na mateřské dovolené
Funkce v MAS: členka Výběrové komise

 

 

Jméno: Mgr. Lenka Špačková


Bydliště: Nepomuk
Funkce v MAS: členka MAS

 

Jméno: N.O.S. - Nepomucký ornitologický spolek, o.s., Václav Kovář
Funkce v MAS: člen Programového výboru

Jméno: Adéla Mašková
Práce: místostarostka obce Borovno, t.č. na mateřské dovolené
Funkce v MAS: členka Programového výboru

Jméno: Topland Brd o.s., Kristýna Fantová
Funkce v MAS: členka MAS


Jméno: ČSOP ZO Neurazy, Jiří Hanzlík
Funkce v MAS: člen MAS

Jméno: Ing. Monika Rojová
Funkce v MAS: členka MAS

Jméno: Jan Velík
Funkce v MAS: člen MAS

Jméno: Dušan Kubík
Funkce v MAS: člen MAS

 

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY