Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk je v první fázi projednání

Autor: Adéla Mašková
zveřejněno: 19. 07. 2017 10:25 hod., aktualizováno: 27. 07. 2017 10:13 hod.

Ve čtvrtek 15. června proběhlo na farmě AngusFarm Soběsuky první projednání akčního plánu vzdělávání v ORP Nepomuk. Akci organizovala Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku v rámci projetu MAP (Místní akční plán vzdělávání) ORP Nepomuk.

Projednání probíhalo v neformální a uvolněné atmosféře a jeho cílem bylo představení práce členů a výstupů z jednání jednotlivých pracovních skupin ve formě návrhů aktivit za jednotlivá opatření.

Nejčastěji diskutovaným tématem napříč všemi pracovními skupinami i večerním tématem se stalo partnerství všech aktérů ve vzdělávání v území, vzájemné lepší poznání a pochopení, vyšší zapojení lokálních politiků do vzdělávání a naopak, pořádat aktivity seznamující děti a rodiče s chodem obcí, činností spolků a jejich významem.

Aktivitou, kterou by naše školy mohly organizovat ve vzájemné spolupráci je pořádání osvětových akcí pro rodiče a veřejnost.

Doufejme, že se nám v druhé polovině realizace projektu MAP ORP Nepomuk podaří podobné akci uspořádat a nastartovat tím dialog mezi rodiči a školou.

Po letních prázdninách budou následovat vzdělávací či dialogové aktivity, zaměřené pro určité skupiny a aktéry ve vzdělávání. Plánujeme například ochutnávku manažerské supervize pro ředitele škol, právní minimum pedagoga nebo seminář na téma raného vývoje v kontextu dvouletých dětí v MŠ.

Sledujte nás dál na našich stránkách, Facebooku či na webu Místního akčního plánu http://map.moodle4.pchelp.cz/

První pracovní verze akčního plánu zde:

 

 

Aktuality a informace:

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY