Kontakty

Autor: Michal Arnošt – manažer MAS, zveřejněno: 10. 11. 2007 21:52 hod. , aktualizováno: 06. 12. 2017 09:35 hod.

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku

Sídlo:
Nám. Svobody 132
Spálené Poříčí 335 61

Právní forma:
zapsaný spolek

IČO:
26678004

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je:

07/002/41100/232/000091

Kontaktní osoby:
Adéla Mašková - manažerka SCLLD, hlavní manažerka MAP
Mob.: 724 379 935
E-mail: adela.maskova@masnepomucko.cz

 

Jindřich Jindřich – předseda programového výboru
Mob.: 602 604 141
E-mail: jindrich@spaleneporici.cz

  

Veronika Sklenářová - projektová manažerka
Mob.: 735 753 137
E-mail: veronika.sklenarova@masnepomucko.cz

 

Edita Hofmanová - projektová manažerka
Mob.: 735 753 136
E-mail: edita.hofmanova@masnepomucko.cz

 

Miroslava Brožová - projektová manažerka
Mob.: 733 301 255
E-mail: miroslava.brozova@masnepomucko.cz

 

Veronika Grossová - administrativní pracovnice kanceláře
Mob.:  736 405 349
E-mail: mas.nepomucko@seznam.cz

 

Kancelář - konzultační místo (adresa pro komunikaci):

nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí - budova MÚ, 1. patro

Konzultace si sjednávejte na tel.: 602 334 882. Základní kontultační hodiny Po a St 9:00 - 15:00 hod.

Konzultace jsou možné po objednání na celém území MAS.

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY