Seminář „Možnosti, přístupy, limity MŠ ve vztahu k dětem méně než tříletým“

Místní akční skupina zve učitele a ředitele mateřských škol na seminář

„Možnosti, přístupy, limity MŠ ve vztahu k dětem méně než tříletým“

více informací: mas.nepomucko.cz/subdom/mas/uploaded/Files/MAP/na web Moznosti, pristupy, limity MS.pdf

Miluj své dítě

Máte doma předškoláka?
Přijďte na naši neformální besedu „MILUJ SVÉ DÍTĚ A VYCHOVÁVEJ“

mas.nepomucko.cz/subdom/mas/uploaded/Files/MAP/na web Miluj sve dite.pdf

Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk je v první fázi projednání

Ve čtvrtek 15. června proběhlo na farmě AngusFarm Soběsuky první projednání akčního plánu vzdělávání v ORP Nepomuk. Akci organizovala Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku v rámci projetu MAP (Místní akční plán vzdělávání) ORP Nepomuk.

Projednání probíhalo v neformální a uvolněné atmosféře a jeho cílem bylo představení práce členů a výstupů z jednání jednotlivých pracovních skupin ve formě návrhů aktivit za jednotlivá opatření.

Nejčastěji diskutovaným tématem napříč všemi pracovními skupinami i večerním tématem se stalo partnerství všech aktérů ve vzdělávání v území, vzájemné lepší poznání a pochopení, vyšší zapojení lokálních politiků do vzdělávání a naopak, pořádat aktivity seznamující děti a rodiče s chodem obcí, činností spolků a jejich významem.

Aktivitou, kterou by naše školy mohly organizovat ve vzájemné spolupráci je pořádání osvětových akcí pro rodiče a veřejnost.

Doufejme, že se nám v druhé polovině realizace projektu MAP ORP Nepomuk podaří podobné akci uspořádat a nastartovat tím dialog mezi rodiči a školou.

Po letních prázdninách budou následovat vzdělávací či dialogové aktivity, zaměřené pro určité skupiny a aktéry ve vzdělávání. Plánujeme například ochutnávku manažerské supervize pro ředitele škol, právní minimum pedagoga nebo seminář na téma raného vývoje v kontextu dvouletých dětí v MŠ.

Sledujte nás dál na našich stránkách, Facebooku či na webu Místního akčního plánu http://map.moodle4.pchelp.cz/

První pracovní verze akčního plánu zde:

 

Školy se prezentovaly v Nepomuku - konference po čtvrté

Základní, mateřské a umelecké školy Nepomucka

                                            

Dubnové Nepomucké noviny přinesly článek Pavla Motejzíka popisující průběh konference „Je vzdělání našich dětí (ne)důležité?“. Vedle prezentace základních a uměleckých škol jsme si navíc dovolili doplnit příspěvek ředitelek mateřských škol Nepomucka. Článek v textové podobě naleznete po rozkliknutí aktuality.

V případě dotazů ke konferenci, jednotlivým tématům, přednášejícím či prezentacím nevahejte a obraťte se na nás (mas.nepomucko@seznam.cz). Totéž se týká i témat, která se vzděláváním mohou souviset více či méně, budeme rádi.

Konference "Je vzdělání našich dětí (ne)důležité?" se vydařila

Konference se zúčastnilo 60 osob z řad pedagogoů, zástupců samospráv a rodičů

Díky zpětné vazbě od účastníků cítíme, že se podařilo konferenci uspořádat obsahově i organizací ke spokojenosti přítomných.

Vzdělávání považujeme za oblast, která si zaslouží nepřetržitou pozornost. Z reakcí účastníků jsme získaly podněty směřované k možných tématům dalších setkání, např. pedagogika volného času, péče o nadané děti, prevence patologických jevů, ale také školský management či témata oborová - matematika strašákem? školní a novodobá historie (1900-2000). Věříme tak, že se podaří uspořádat další setkání v tématicky přitažlivé podobě.

V případě Vašeho zájmu o téma vzdělávání, pište na mas.napomucko@seznam.cz a budeme Vás průběžně informovat.

- detailnější popis průběhu konference a prezentace ke stažení -  

 

"Je vzdělání našich dětí (ne)důležité?"

Rozhovor s Kristýnou Fantovou

                                                              

Kristýna Fantová, manažerka Místní akční skupiny, poskytla rozhovor Nepomuckým novinám k tématu důležitosti vzdělávání. Zájemcům také připomněla konání naší konference.

Mimo jiné uvedla: "... Rádi bychom konferencí přitáhli pozornost k tématu vzdělávání. Jako prezentující jsme na konferenci pozvali jak ředitele a učitele škol Nepomuka a okolí, tak odborníky na vzdělávání v různých oblastech .... Je to příležitost zejména pro rodiče přijít si zástupce škol poslechnout ...."

Rozhovor je uveden v březnovém čísle Nepomuckých Novin.

Přijďte i Vy !!!

Bližší informace pro registraci na konferenci jsou uvedeny v následující aktualitě.

 

Konference "Je vzdělání našich dětí (ne)důležité?"

Místní akční plán vzdělávání SO ORP Nepomuk

                  

Zajímá vás, čím se může pochlubit základní škola, kterou navštěvují vaše děti, co dělají dobře? Zajímá vás, co zajímavého nabízejí školy v Kasejovicích, Milči, Nepomuku, Vrčeni či Žinkovech? Jak mohou vzájemně obohatit působení na vaše děti? Nebo jsou pro vás jedinou informací o vztahu žáka známky? Pokud jste odpověděli alespoň jedenkrát ANO, přijďte se 8. 3. 2017 podívat na naši konferenci.

Z důvodu omezené kapacity prosíme o registraci do 3. 3. 2017 na emailu: mas.nepomucko@seznam.cz.

 

Detailní program konference je k nahlednutí ZDE.

 

Strategický rámec MAP pro ORP Nepomuk

Představujeme návrh prvního krátkého dokumentu vzniklého v rámci projektu Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Nepomuk tzv. Strategický rámec, který 
a) reflektuje v obecné rovině potřeby v oblasti vzdělávání v našem regionu
b) slouží k tomu, aby vzdělávací subjekty byli oprávněnými žadateli v evropských,národních i krajských dotačních titulech. 

Na základě těchto potřeb jsme ve spolupráci s aktéry ve vzdělávání navrhli priority a cíle, jež mají za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání v ORP Nepomuk.
Budeme rádi, když nám sdělíte své postřehy a připomínky k návrhu Strategického rámce a když se tak aktivně zapojíte do Místního akčního plánování vzdělávání v ORP Nepomuk.

Dokument Strategický rámec MAP pro ORP Nepomuk naleznete zde

Připomínkovat dokument je po prvotní registraci možné na následujícím odkazu:
http://map.moodle4.pchelp.cz/login/signup.php.
Připomínky můžete též zasílat na email info@masnepomucko.cz, a to do pátku 25.11.2016.

Těšíme se na Vaše podněty a připomínky!

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku (MAS) realizuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk (MAP), se kterým uspěla v loňském roce (11/2016) v rámci výzvy z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání administrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Více informací o  projektu naleznete  zde

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY