Z historie MAS sv. Jana z Nepomuku

Dostali jsme „zelenou“ k realizaci Strategického plánu LEADER „Budoucnst založená na tradici“

Autor: Michal Arnošt – manažer MAS, zveřejněno: 02. 03. 2009 14:56 hod. , aktualizováno: 01. 11. 2017 09:16 hod.

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku (MAS) byla ustavena jako občanské sdružení v říjnu roku 2004. Ustavujícími členy byly Mikroregion Nepomucko a podnikatelé Radovan Sochor a Václav Silovský. Postupně přistupovali další podnikatelé, obce i neziskové organizace.

Od členské schůze ze dne 11.10.2017 má MAS 38 členů

Dnes má MAS již 26 členů, jejichž složení daleko lépe odpovídá požadovanému partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru a také představuje reprezentativnější zastoupení obyvatel území MAS.

První finanční prostředky MAS získala z OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – osvojování schopností při realizaci rozvojových strategií a využila je k přípravě strategického rozvojového plánu MAS, na jehož tvorbě spolupracovala s firmou DAOS Consulting s.r.o. Tento dokument se stal základním kamenem žádosti o finanční prostředky z Programu rozvoje venkova, Osa IV – LEADER na období 2007 – 2013.

MAS sv. Jana z Nepomuku se svým Strategickým plánem Leader „Budoucnost založená na tradici“ byla vybrána v prvním kole příjmu Žádostí o dotaci, a tak společně s dalšími 47 MAS v České republice dostala „zelenou“ k realizaci rozvojového plánu s využitím finančních prostředků Programu Leader.

MAS poskytnuté finanční prostředky nespotřebovává sama, ale je jejich zprostředkovatelem pro žadatele z regionu. Strategický plán Leader je totiž naplňován prostřednictvím realizace především menších investičních projektů, jejichž realizátory jsou nejen obce a jejich svazky, ale také zemědělci, podnikatelé, neziskové organizace včetně církví, které na území MAS působí.

Co je to LEADER?

LEADER je iniciativou Evropské unie, která již od roku 1991 pomáhá v rozvoji venkovských oblastí v celé Evropě. Je reakcí na skutečnost, kdy veřejná správa nedokáže efektivně řešit individuální problémy zaostávajících venkovských oblastí a opírá se o zkušenost, že jedině místní společenství dobře znají své silné a slabé stránky a jsou nejlépe schopny řešit své vlastní problémy. Principy, které jsou pro filosofii LEADERu charakteristické, a které představují kvalitativně vyšší úroveň politiky regionálního rozvoje, kladou zásadní důraz na budování místního partnerství, plánování a realizaci rozvojových projektů na nejnižší možné úrovni v konkrétních mikroregionech, konkrétními lidmi. LEADER lze do češtiny jednoduše překládat jako „Propojení aktivit rozvíjející venkovskou ekonomiku“.

Co je "místní akční skupina"?

Prostřednictvím LEADERu vznikají nové hodnoty vzájemné důvěry, schopnosti komunikovat a spolupracovat při řešení společných problémů, potřeb a zájmů v nejrůznějších oblastech místního hospodářství, veřejného a společenského života. Smyslem iniciativy LEADER je proto podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni, tedy obcí, podnikatelů a spolků působících na venkově a to na základě principu zdola-nahoru. Tisíce venkovských obyvatel tak prostřednictvím místních akčních skupin dostávají možnost aktivně se podílet na rozvoji svého venkovského území. Hlavní odlišnost programu LEADER, oproti jiným dotačním programům, tkví v tom, že zodpovědnost za rozdělování dotací pro venkov a jejich správné a účelné čerpání je přesunuta z centra na region, tedy přímo na místní akční skupinu.

Organizační struktura MAS

Mapa území MAS

Mapa území MAS

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY