Podporujeme komunitní moštování

 Dnes konečně můžeme informovat o další aktivitě projektu, kterou je podpora komunitního moštování. K tomu účelu jsme v projektu pořídili mobilní kombinovaný drtič a lis ovoce, se kterým dokážeme moštovat třeba i přímo u vás v sadu.

Účastníci mezinárodní konference navštívili Spálenopoříčsko

 Pozitivní dopady činnosti místních akčních skupin na český venkov začaly zajímat i akademickou sféru. A tak pořadatelé mezinárodní konference Agrární perspektivy z České zemědělské univerzity v Praze věnovali téma té letošní právě MASkám a komunitou vedenému místnímu rozvoji. 

Program podpory - Rozjeď to s Tandemem!

Tandem Plzeň s podporou MŠMT nabízí českým spolkům a subjektům aktivním v mimoškolní oblasti (možné i školy s mimoškolním programem) příspěvek pro spoluorganizování mezinárodní výměny mládeže s Německem/Rakouskem.

 

Seznam podpořených a nepodpořených projektů v XI. Výzvě

V rámci doplňkové Výzvy MAS sv. Jana z Nepomuku v programovacím období 2007-13 byly přihlášeny celkem 3 projekty. Dne 27. 2. 2014 zasedla ve Spáleném Poříčí Valná hromada MAS, která zpečetila výběr projektů na základě podkladů od Výběrové komise a Programového výboru MAS. Celkem byly podpořeny 2 projekty. Podpořené projekty budou nyní registrovány na RO SZIF České Budějovice. Dohody o poskytnutí dotace budou předběžně podepisovány v září 2014.
Seznam podpořených a nepodpořených projektů v XI. Výzvě si můžete prohlédnout zde:
TABULKA XI. Výzva. pdf

Pozvánka na Slavnostní otevření expozice

B-24 Liberator

Seminář HISTORICKÉ OBJEKTY

Zveme Vás na seminář HISTORICKÉ OBJEKTY, v úterý 25.2. odpoledne do Spáleného Poříčí. Bude řeč o objektech, které nejsou možná v pravém slova smyslu historickými památkami, ale přesto jsou pro venkov typické a utvářejí charakter místa. Jak uchovat "tvář venkova" a přitom nežít ve skanzenu? Přednášky nazvané VENKOVSKÝ DŮM NA PLZEŇSKU - POZNÁNÍ, OBNOVA A OCHRANA a VENKOVSKÁ ZAHRADA nejsou určeny jen těm, kteří obnovují svůj starší domek nebo vylepšují zahrádku, ale i těm, kteří o vzhledu prostoru vsí a městeček rozhodují (samospráva, zastupitelé obcí, projektanti). Vítáni jsou samozřejmě i všichni ostatní, které daná problematika zajímá. Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.
Účast na semináři je zdarma.

Centrum volnočasových aktivit Fénix

nabízí již i kurzy cizích jazyků

líží se Den otevřených dveří 21.9. a samotné zahájení kroužků 7.října. Zbývá zhruba měsíc na rozhodování, který kroužek budete vy nebo vaše dítě navštěvovat. V databázi je v současné chvíli 120 přihlášek a vyprodána je kupř. Jóga pro začátečníky, někde zbývají 1-3 poslední volná místa (sledujte nově zavedené ikonky v přehledu aktivit). Několik variant kurzů pro děti ještě připravujeme (Fotokroužek, Divadelní kroužek, Filmový štáb, Akvarijní rybičky, Mladý historik a kronikář, Mladý novinář) a do rozvrhu přibude pro dospělé Regionální historie, Dějiny umění, více informací o Univerzitě III.věku, fotokurzy.

Výsledky X. Výzvy MAS

seznam podpořených a nepodpořených projektů

V rámci poslední Výzvy MAS sv. Jana z Nepomuku v programovacím období 2007-13 bylo přihlášeno celkem 20 projektů. Dne 20. 6. 2013 zasedla v Rodném domě Aug. Němejce v Nepomuku Valná hromada MAS, která zpečetila výběr projektů na základě podkladů od Výběrové komise a Programového výboru MAS. Celkem bylo podpořeno 14 projektů v devíti různých opatřeních. Podpořené projekty budou ve středu, 26. června 2013, registrovány na RO SZIF České Budějovice. Dohody o poskytnutí dotace budou předběžně podepisovány v prosinci 2013.

Seznam podpořených a nepodpořených projektů v X. Výzvě si můžete prohlédnout zde: TABULKA X. Výzva. pdf

Město Spálené Poříčí - Za tajnostmi historického města

VIII. Výzva MAS - Fiche 8 - Vznik a podpora informačních a návštěvnických center a jejich spolupráce
Žadatel Město Spálené Poříčí
Název projektu: Za tajnostmi historického města
Celková dotace: 229.950,- Kč

V rámci projektu bude provedena sanace severní části budovy Infocentra čp. 138 ve Spáleném Poříčí. Tato budova je dokladem tradiční lidové roubené zástavby. Dům byl postaven pravděpodobně kolem roku 1780 a v současné době slouží jako Informační centrum Spálenopoříčska. Součástí projektu je dále pořízení venkovního mobiliáře, výstavba skladu na venkovní mobiliář u Infocenra a dovybavení interiéru Informačního centra. Projekt též umožní repasovat historický sporák v černé kuchyni Infocentra a zatraktivní a doplní tak návštěvníkům poskytované služby. 

Vladislava Velíková—„ŘEKNI SÝR“

IX. Výzva MAS - Fiche 10—Výroba, prodej a propagace regionálních produktů
Žadatel: Vladislava Velíková
Název projektu: "ŘEKNI SÝR", Čížkov
Celková dotace: 193.000 Kč

Projekt se týká výroby ovčích sýrů na malé rodinné farmě v Čížkově. Hlavním záměrem projektu je pořízení pastéru, chladící vitríny a drobného dovybavení stávající domácí „sýrárny“.

Město Nepomuk-Centrum volnočasových aktivit Fénix

IX. Výzva MAS - Fiche 5 - Zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity
Žadatel: Město Nepomuk
Název projektu: Centrum volnočasových aktivit Fénix, Nepomuk
Celková dotace: 396.000,- Kč

Fénix – centrum volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie (zájmové i odborné vzdělávání)
Příprava – od února 2012 do srpna 2013 (MONTEVERDE o.s. ve spolupráci s městem Nepomuk)
Otevření – září 2013 na adrese A. Němejce 88, Nepomuk (nepomucké náměstí, do dubna 2013 v pronájmu Katastrálního úřadu)

Mikroregion Nepomucko - Pamětníci z kamene

IX. Výzva MAS sv. Jana z Nepomuku, fiche 1: Obnova dědictví regionu
Název žadatele: Mikroregion Nepomucko
Název projektu: Pamětníci z kamene
Celková dotace: 442.527,- Kč

Lidé, žijící zde v dávných i nedávných dobách, se vždy snažili do  obcí i mimo ně zakomponovat i stavby, které zdůrazňovaly smysl života. Stavěli kapličky, kaple, křížky a boží muka, pomníky či  památníky.

Ivo Jelínek—Založení víceúčelové dílny na práci se dřevem a kůží...

VIII. Výzva MAS, Fiche 11—Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání
Žadatel: Ivo Jelínek
Název projektu: Založení víceúčelové dílny na práci se dřevem a kůží v obci Partoltice, Neurazy-Partoltice
Celková dotace: 273.000,- Kč

Projekt řeší založení nové řemeslnické dílny na výrobu výrobků ze dřeva a kůže v obci Partoltice. Dílnu bude provozovat Ivo Jelínek, který je již 14 let zaměstnán v dílnách Divadla Alfa v Plzni (specializace na výrobu loutek a dekorací, ve volném čase se věnuje výrobě nábytku z masivu,  imitacím starožitného nábytku, výrobkům z kůže - např. pásků a brašen atd.).

MŠ Čížkov—Teplo a pohoda "domova"

VIII. Výzva MAS, Fiche 4—Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity
Žadatel: MŠ Čížkov
Název projektu: Teplo a pohoda "domova", Čížkov
Celková dotace: 422.400,- Kč

Mateřská škola Čížkov je jednotřídní mateřskou školou s kapacitou 28 dětí. V budově původně byla národní škola, pro účely mateřské školy byla upravena v letech 1976 -1977. Z této doby také pochází většina topných těles a několik oken, která dosud nebyla vyměněna za plastová.

Probuzení milečských varhan naslouchal také prezident

Plzeňský deník 28.12.2012

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY