Nové projekty STARTUJÍ

Komise MAS vybrala projekty, které budou podpořeny z programu Startér 2017, z peněz Plzeňského kraje. Letos byl Startér zaměřen na podporu inovativních projektů zaměřených na zapojování obyvatel různého věku do veřejného života, dobrovolnictví, vzdělávání a spolupráci.
Podpořené projekty:
•    Green Odyssea - Dobrovolníci na Šternberku – 16.667 Kč
•    PaNaMo – Umění na dosah – 16.666,50 Kč
•    TJ Sokol Spálené Poříčí - Hezké společné chvíle účastníků - 16.666,50 Kč
Celkem bylo mezi projekty rozděleno 50.000 Kč.
Nepodpořené projekty:
•    Muzeum krojů - Kroje Plzeňského kraje
Projekt vytvoření krojů plzeňského kraje z perníku ve spolupráci s Nepomuckými kuchařinkami komise rozhodla nepodpořit. Zástupci projektu se nezúčastnili společné prezentace, což je podmínkou programu. Doufáme, že to navrhovatele neodradí a projekt přesto realizují, případně si podají žádost o podporu příští rok.
Výběrová komise složená z členů MAS zasedala dne 29. 6. 2017 v Centru volnočasových aktivit Fénix v Nepomuku ve složení: Marie Bílková, Iva Přibáňová, Leoš Kubový – o.s.Voletín.
Green Odyssea - Dobrovolníci na Šternberku – projekt má za cíl vybudovat dobrovolnické centrum na Šternberku a revitalizovat areál památkově chráněného dvora. Nejbližší akce proběhne 20. a 21.7.
PaNaMo – Umění na dosah – projekt je sérií příměstských táborů, které přibližují dětem umělecká řemesla a zapojují do činnosti rodiče. Tábor probíhá od 10.7.
TJ Sokol Spálené Poříčí - Hezké společné chvíle účastníků – součástí projektu jsou dvě hlavní aktivity – taneční pro dospělé, které jsou určené pro nejširší veřejnost a nácvik skladeb na sokolský slet, prostřednictvím kterého Sokol také hledá nové členy. Akce Sokola budou probíhat od podzimu 2017.
Děkujeme žadatelům, děkujeme komisi a těšíme se na realizaci projektů. Budeme vás informovat!

Zápis z jednání výběrové komise grantového programu Startér 2017 naleznete zde

   

Grantový program STARTÉR 2017

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje
Grantový program STARTÉR 2017
Chceme podpořit inovativní, pilotní projekty, které zapojují obyvatele různého věku do veřejného života, nebo jsou zaměřené na dobrovolnictví, vzdělávání a spolupráci.

Závěrečná zpráva program Startér 2016

Formulář závěrečné zprávy k programu Startér 2016 naleznete zde

Malé granty pro obce 2016 – příjemci

Cílem programu Malé granty pro obce 2016 bylo finančně přispět na řešení aktuálních potřeb obcí do 250 obyvatel.

Porota složená z Kristýny Fantové, Dušana Skaly a Veroniky Sklenářové rozhodovala o podpoře těchto projektů:

a.       1. Projekt 4/2016 – Obec Měcholupy – Měcholupské zpívání u stromečku

b.      2. Projekt 2/2016 – Obec Klášter – Pravidelný sport dětí…

c.       3. Projekt 1/2016 – Obec Borovno – Úprava pomníku

d.      4. Projekt 3/2016 – Obec Třebčice – Akutní místní potřeba – Multifunkční zařízení – tiskárna

Všechny projekty byly podpořeny v plné výši. U dvou projektů (projekt 2/2016 – Obec Klášter – Pravidelný sport dětí… a projekt 1/2016 – Obec Borovno – Úprava pomníku) bylo možno podporu navýšit.

Celkově bylo mezi žadatele rozděleno 100.000,- Kč.

Realizace grantového programu Startér 2016 byla podpořena Plzeňským krajem.

 

 

Startér 2016 - příjemci

Cílem letošního ročníku grantového programu STARTÉR bylo podpořit mezigenerační spolupráci.

Tento cíl podle našich porotců (Marie Bílková, Adéla Mašková a Michal Arnošt) zvládlo naplnit hned několik projektů a to: 

1)      S 4/2016 - Spolek paní a dívek Žinkovských - Předvánoční tvoření z perníku,

2)      S 5/2016 – MAJER - Měcholupské zpívání u stromečku.

3)      S 2/2016 – Klub přátel knihovny – Podzim s klubem přátel.

4)      S 6/2016 -  Sokol Spálené Poříčí – Všestrannost TJ Sokol.

5)      S 1/2016 – DPS Spálené Poříčí – Naše filmové premiéry.

6)      S 3/2016 – Sbory Spáleného Poříčí sobě – Společné vánoční zpívání.

Celkově bylo mezi žadatele rozděleno 53500,- Kč.

Těšíme se na setkání se žadateli na jednotlivých akcích.

 

 

 

 

Grantový program STARTÉR 2016

Šestý ročník grantového programu Startér podpořeného Plzeňským krajem má tentokrát pomoci k mezigenerační spolupráci a přispět ke zlepšení kvality života venkovských obyvatel ve věku 55+.

Důležité informace k programu:

Základní informace o programu Startér 2016 naleznete zde

Podrobné informace o programu Startér 2016 naleznete zde

Hodnocení projektů 2016 naleznete zde

Žádost o grant 2016 ke stažení zde

Malé granty pro obce Aktuální potřeby 2016

Za podpory Plzeňského kraje vyhlašujeme program Malé granty pro obce Aktuální potřeby 2016. Cílem programu je finančně přispět na řešení aktuálních potřeb obcí do 250 obyvatel. Maximální příspěvek na projekt je 20 000 Kč, celkově je k dispozici 100 000 Kč.

Podrobnosti o programu :

Základní informace o programu naleznete zde

Podrobné informace o programu naleznete zde

Hodnocení projektů obce 2016 naleznete zde

Žádost o grant obce 2016 naleznete zde

Fit den spálenopoříčského „Domečku“

Poslední říjnový víkend se pro zájemce ve Spáleném Poříčí otevřely brány všech organizací nabízející volnočasové aktivity. Úžasný nápad měl spálenopoříčský Domeček, jehož cílem bylo zvednout děti od počítačů, představit rodičům a dětem širokou škálu sportovních a pohybových aktivit, které Domeček a další organizace ve Spáleném Poříčí nabízí a ukázat, že za sportovním vyžitím není nutno jezdit do velkých měst. Důležitou a netradiční složkou projektu byla spolupráce všech spolků ve Spáleném Poříčí, které sportovní pohybovou činnost provozují.  

Poklady lesa – školní naučná stezka nejen pro žáky ze Žinkov

 Podnětem pro realizaci bylo projektové vyučování „Les ve škole, škola v lese“, jež mělo za úkol přiblížit a umožnit žákům lépe poznat okolí školy – přírodu a krajinu. Po získaných zkušenostech z těchto akcí byl jen krůček k nápadu vytvořit školní naučnou stezku.Deník šesťáka

 Nepomucká základní škola si dala skvělý cíl. Vyzkoušet si pilotní den adaptačního kurzu pro žáky šestých tříd. Tento kurz slouží pro lepší zapojení se do kolektivu žáků, kteří z venkovských malotřídek přichází na druhý stupeň a musí se sžít s novými spolužáky, učiteli i prostředím.  

Sportem ke zdraví - to stále platí a zdravá strava - sílu dá Ti!

 Projekt Základní školy Spálené Poříčí proběhl ve druhém říjnovém odpoledni. Cílem projektu bylo prostřednictvím zajímavého sportovního odpoledne přesvědčit rodiče, že sport a zdravá výživa k sobě patří a zvýšit informovanost rodičů o zdravé výživě. 

 

 

 

 

 

Grantový program Startér má své příjemce

 

 

Letošní výzva našeho grantového programu STARTÉR, která byla určena školám a volnočasovým střediskům, došla 3.9.2015 svého naplnění v hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku.

Při veřejné prezentaci projektů představily čtyři týmy své projektové záměry a nutno podotknout, že výběrová komise měla opravdu těžké rozhodování, které ovšem vyřešila téměř šalamonsky

y.

MAS sv. Jana z Nepomuku vyhlašuje doplňkové kolo grantového programu STARTÉR

 Tentokrát pro základní a střední školy a volnočasová střediska pro děti a mládež

Startér - pravidla programu a formulář žádosti

V letošním roce již po páté vyhlašujeme za podpory Plzeňského kraje grantový program STARTÉR. Ten je tentokrát zaměřen na základní a střední školy a na volnočasová střediska pro děti a mládež a má za cíl zvýšit zapojení rodičů a místních komunit na dění ve školách a na trávení volného času našich dětí a mládeže.

Částkou max. 10 tisíc Kč budou podpořeny projekty úspěšných žadatelů, které budou mít pozitivní dopad na své okolí - přispějí k řešení místních problémů a potřeb, propojí školu s rodiči a veřejností, obohatí komunitní život v obci, podpoří rozvoj volnočasových aktivit nebo budou mít pozitivní vliv na životní prostředí apod.

 

Grantový program STARTÉR 2015

V letošním roce již po páté vyhlašuje MAS svatého Jana z Nepomuku za podpory Plzeňského kraje grantový program STARTÉR. Ten je tentokrát zaměřen na základní a střední školy a na volnočasová střediska pro děti a mládež a má za cíl zvýšit zapojení rodičů a místních komunit na dění ve školách a na trávení volného času našich dětí a mládeže. Více k tomuto programu naleznete v sekci Startér na těchto webových stránkách.

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY