Dokumenty

Autor: Michal Arnošt – manažer MAS, zveřejněno: 10. 11. 2007 21:47 hod. , aktualizováno: 30. 10. 2017 10:02 hod.

Období 20014 - 2020

Jednací řád členské schůze

Jednací a volební řád členské schůze

Členství

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Prezentace z členské schůze ze dne 25.5.2016

 Období 2007-2013

Strategický plán Leader

 Stručné informace k Místní akční skupině a programu LEADER

 

 Jednací řád Valné hromady

PDF Jednací a volební řád Valné hromady.pdf

Evaluace SPL 2011

Ex post evaulace SPL "Budoucnost založená na tradici"

 

Jednací řád pro hodnocení a výběr projektů MAS sv. Jana z Nepomuku:

 

Směrnice pro vyhodnocení SPL

Směrnice pro monitoring projektů

 

Monitoring projektů

PDF Monitoring projektu - analyza zadatelu - monitoring 2011

Word Monitorovaci zprava II. etapa 2011

Word Monitorovaci zprava III. etapa 2011

Word Monitorovaci zprava I. etapa 2012

Word Monitorovaci zprava o cinnosti MAS

 

 

K prohlížení PDF PDF souborů musíte mít nainstalovaný PDF prohlížeč.

Stáhnout a nainstalovat si jej můžete z této adresy: ADOBE READER

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY